MPSV

24.04.2009
Zdroj:
Dne 27. dubna 2009 v Praze proběhne mezinárodní konference zaměřená na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 21. století.
14.04.2009
Zdroj:
Nezaměstnanost v březnu 2009 stoupla o 0,3 p. b. na 7,7 %, tempo jejího růstu se mírně přibrzdilo.
07.04.2009
Zdroj:
Největší veletrh pracovních příležitostí v České republice Jobdays 2009 se uskuteční 8. až 10. dubna 2009 na výstavišti INCHEBA EXPO v Praze – Holešovicích.
13.03.2009
Zdroj:
Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v nichž v mezích zákonných ustanovení mohou postupovat s ohledem na dopady krize podle konkrétní situace plátce pojistného.
10.03.2009
Zdroj:
V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,6 p. b. na 7,4 %, což je stále hodnota nižší, než byla dosažena v roce 2007 (7,7 %) a 2006 (9,1 %).
10.02.2009
Zdroj:
V lednu docházelo vždy k nárůstu nezaměstnanosti z důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je nárůst míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn celkovou ekonomickou situací. Hodnota registrované míry nezaměstnanosti vzrostla na úroveň 6,8 % (o 0,8 p. b.). Česká republika je dnes mezi státy EU na 5. místě v počtu lidí bez práce.
30.01.2009
Zdroj:
Koncem roku 2008 byla v rámci série World Migration Reports vydána publikace World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy (Migrace ve světě 2008: Řízení pracovní mobility v kontextu rozvíjející se globální ekonomiky).
09.01.2009
Zdroj:
Čtyři hlavní priority pro oblast zaměstnanosti a sociálních věci v období českého předsednictví EU.
30.12.2008
Zdroj:
Na základě novely zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a novely zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterými se zavádí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech, tzv. zelené karty, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, vnitra a průmyslu a obchodu příslušnou informační podporu ve formě informačního systému.
20.12.2008
Zdroj:
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009 – 2010 je krátkodobým programovým dokumentem, který vychází z priorit a cílů Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Národní politiky BOZP“), schválené usnesením vlády ČR č. 920 ze dne 23. července 2008.
18.12.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v listopadu ve srovnání s říjnem vzrostl na úroveň 5,3 % (o 0,1 p. b.).
12.12.2008
Zdroj:
V letošním roce se uskutečnil již devátý ročník mezinárodní soutěže „Správná praxe“, která je organizována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau. Evropská kampaň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008–2009 se koná ve všech členských státech Evropské unie, zemích ESVO a kandidátských zemích. Hlavním organizátorem kampaně v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
28.11.2008
Zdroj:
V důsledku současné hospodářské krize přicházejí Češi v zahraničí o práci a v příštím roce bude těchto osob pravděpodobně přibývat.
25.11.2008
Zdroj:
Vláda České republiky svým usnesením č. 1316 schválila pokračování projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v již nepilotní fázi, včetně všech navrhovaných změn.
14.11.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v říjnu 2008 ve srovnání se zářím mírně poklesl (o 2 853) a hodnota registrované míry nezaměstnanosti poklesla na úroveň 5,2 % (o 0,1 p. b.), což je meziroční pokles o 0,6 p. b.
23.10.2008
Zdroj:
Hodnota registrované míry nezaměstnanosti se v září 2008 ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Počet uchazečů o zaměstnání v září ve stejném období mírně vzrostl (o 2 225). Naopak počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání byl nižší o 483 osob. Meziročně nezaměstnanost poklesla o 0,9 p. b.
17.10.2008
Zdroj:
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhrazená elektrická technická zařízení)
14.10.2008
Zdroj:
V souvislosti s informacemi publikovanými v některých médiích o veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce považujeme za nutné zveřejnit k již publikovaným faktům následující upřesnění.
10.10.2008
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na pracovní právo.
07.10.2008
Zdroj:
V současné době uplatňují přechodná omezení pro volný pohyb pracovních sil čtyři členské země Evropské unie (Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko). Smlouva o přistoupení z roku 2003 umožňuje členským státům Evropské unie požádat Evropskou komisi o přezkoumání dopadů přechodných období.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail