MPSV

18.01.2012
Zdroj:
Míra registrované nezaměstnanosti v Česku v průběhu prosince vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,6 procentního bodu (p. b.), a to na 8,6 %. V prosinci 2010 vykazovala míra nezaměstnanosti 9,6 %.
30.12.2011
Zdroj:
Z podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí dochází od roku 2012 ke zrušení pololetního statistického zjišťování Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz.
09.12.2011
Zdroj:
V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti v Česku vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,1 p. b., a to na 8,0 %.
09.11.2011
Zdroj:
V průběhu října míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 7,9 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 470 618.
14.10.2011
Zdroj:
Během září míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,2 procentního bodu (p.b.) na 8,0 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,5 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,3 % na 475 115.
11.10.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 30. září 2011 výzvu určenou Úřadu práce ČR pro předkládání regionálně zaměřených individuálních projektů "Vzdělávejte se pro růst! – regiony", na kterou je alokována částka ve výši 600.000.000 Kč.
15.09.2011
Zdroj:
V průběhu srpna zůstala míra registrované nezaměstnanosti v České republice na červencové hodnotě 8,2 %. Ve srovnání se srpnem loňského roku byla nižší o 0,4 procentního bodu (p.b.). Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,8 % na 481 535.
12.09.2011
Zdroj:
Zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst přinese novela zákoníku práce, která v Poslanecké sněmovně prošla třetím čtením.
11.08.2011
Zdroj:
Během července vzrostla míra registrované nezaměstnanosti v České republice o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 8,2 % a ve srovnání červencem loňského roku byla nižší o 0,5 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,4 % na 485 584. Počet volných pracovních míst vzrostl o 1,3 % na 38 898. Počty nahlášených volných pracovních míst rostou nepřetržitě od ledna 2011. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červnu v ČR 6,2 %, v EU27 9,1 %. Nižší než v ČR byla nezaměstnanost pouze v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, na Maltě a v Německu.
15.07.2011
Zdroj:
Během června poklesla míra registrované nezaměstnanosti v České republice o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 8,1 % a ve srovnání s loňským červnem byla nižší o 0,4 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 2,3 % na 478 775 a počet volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 38 416.
08.07.2011
Zdroj:
Cílem návrhu ministerstva práce a sociálních věcí je naplnění Programového prohlášení vlády, které stanovilo úkol navrhnout úpravy v zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst.
23.06.2011
Zdroj:
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyhlásil další etapu intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání. Koordinované kontroly, na jejichž provádění spolupracují úřady práce s oblastními inspektoráty práce a okresními správami sociálního zabezpečení, byly podle schváleného plánu zahájeny v první červnové dny.
16.06.2011
Zdroj:
V květnu pokračoval příznivý vývoj na tuzemském trhu práce. Míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,4 procentních bodů (p. b.) na 8,2 % a ve srovnání s loňským květnem byla nižší o 0,5 p. b. Z mezinárodních srovnání vyplývá, že v ČR je šestá nejnižší míra nezaměstnanosti v EU.
02.06.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo v úterý 31. května nový projekt s názvem "Vzdělávejte se pro růst!". Ten v některých ohledech navazuje na již ukončený úspěšný "protikrizový" projekt "Vzdělávejte se!", zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na aktuální ekonomickou situaci v ČR.
20.05.2011
Zdroj:
V průběhu měsíce dubna 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. Míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,6 p. b. na 8,6 % a ve srovnání s dubnem 2010 byla nižší také o 0,6 p. b.
15.04.2011
Zdroj:
V průběhu měsíce března 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. Míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,4 p. b. (procentních bodů) na 9,2 % a ve srovnání s březnem 2010 byla nižší o 0,5 p. b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil (o 3,4 %) na 547 762 a počet volných pracovních míst vzrostl (o 5,5 %) na 33 931. Na příznivý vývoj měl vliv rozjezd sezónních prací ve stavebnictví, zemědělství, povrchových lomech, nebo při čištění lesů, zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání zařazených v průběhu března do rekvalifikačních kurzů a dále vysoký počet vyřazených uchazečů z evidence (69,6 tis.), přitom podíl umístěných uchazečů o zaměstnání na pracovní místa z celkového počtu vyřazených byl vysoký - dosáhl 70 %. MPSV očekává, že v dubnu dojde v důsledku pokračování sezónních prací k dalšímu mírnému poklesu nezaměstnanosti.
07.04.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozorňuje na povinnost zákonného pojištění agentur práce. Podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna 2011 má agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, povinnost mít do 31. 3. 2011 sjednané pojištění proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení po 1. 1. 2011, musí tuto povinnost splnit do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Opatření má přispět k omezení činnosti agentur, které nedodržují předpisy a zneužívají tak své klienty.
10.03.2011
Zdroj:
V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p. b. na 9,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,9 % na 566 896 a počet volných pracovních míst vzrostl o 2,5 % na 32 164.
15.02.2011
Zdroj:
V průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p.b. na 9,7 %, ve srovnání s prosincem byla vyšší o 0,1 p.b., oproti lednu 2010 poklesla o 0,1 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,8 % na 571 863 a počet volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 31 393.
21.01.2011
Zdroj:
V průběhu prosince míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o jeden procentní bod na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se k 31.12.2010 zvýšil o 55 000 na téměř 562 000, ve srování se stejným obdobím roku 2009 vzrostl o 22 400. Počet volných pracovních míst klesl o 4,7 procenta na 30 800.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail