koordinátoři

19.11.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
01.11.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje 1. a 2. listopadu v Olomouci I. mezinárodní konferenci Bezpečná stavba zaměřenou na zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništích v České republice.
23.07.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
05.06.2012
Zdroj:
Profesní seskupení Společná vize má za cíl zvýšení bezpečnosti práce na staveništích. V tomto oboru již Vize uspořádala celou řadu akcí, z nichž zatím poslední byl workshop "Bezpečná stavba", který se konal dne 22. 5. 2012 v Národním stavebním centru v Brně.
16.04.2012
Zdroj:
Koordinátoři BOZP na staveništi často nechápou svou úlohu správně a kladou na zhotovitele na stavbách požadavky, na které nemají právo. Pravomoci koordinátora a povinnosti zhotovitele uvádí na pravou míru Ing. Václav Kápl z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
02.02.2012
Zdroj:
V článku najdete odkaz na první verzi katalogu, která obsahuje vzdělávací akce pro období 1.1.2012 až 30.6.2012.
12.12.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.
28.11.2011
Zdroj:
Stavebnictví je odvětví, v němž jsou zaměstnanci vystaveni vysokému pracovnímu riziku. V tomto článku si proto opět připomeňme důležitou úlohu koordinátora BOZP na staveništi.
19.10.2011
Zdroj:
Společná vize již uskutečnila řadu setkání odborníků a několik jich ještě připravuje do konce letošního roku. Přítomní jsou na nich seznamováni s problematikou práce koordinátora a s výhledy na možné budoucí změny.
10.10.2011
Stavebník prostřednictvím odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP na staveništi má možnost již ve fázi zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, jejíž součástí je i Plán BOZP, významnou měrou ovlivnit realizaci výstavby.
03.10.2011
Zdroj:
Příležitost k diskuzi a výměně názorů z tohoto mimořádně rizikového odvětví, měli účastníci semináře BOZP ve stavebnictví, který se konal 20. září v Praze v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2010 – 2011 zaměřené na bezpečnost práce při údržbě.
20.07.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
30.05.2011
Zdroj:
Když 1. 1. 2007 začal platit zákon č. 309/2006 Sb., který ve své třetí části stanovil další povinnosti zadavatelům (investorům, objednatelům) staveb, jednalo se o výraznou novinku v našem právním řádu. Obsahem tohoto článku jsou poznatky z několikaletého fungování zákona.
30.03.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
19.01.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl, inspektor práce.
20.09.2010
Práce koordinátora na stavbě je stále ještě spojena s řadou problémů. Uplatňování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalších předpisů, naráží na nezkušenost příslušných pracovníků a organizací, někdy na nejasnosti ve výkladu jednotlivých ustanovení, někdy na neochotu nebo předsudky spojené se zaváděním nových postupů.
23.08.2010
Zdroj:
Každá stavba prochází etapou přípravy, realizace, užívání a svého konce. Doba užívání je u naprosté většiny staveb zdaleka nejdelším časovým obdobím. Přesto, bezpečnému provádění budoucích udržovacích prací se věnuje v době přípravy a realizace stavby, poměrně malá pozornost. Proto se situaci věnujeme v tomto Tématu týdne.
26.07.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
21.06.2010
Zdroj:
Stavebnictví je stále odvětví s největší pracovní úrazovostí. Ani povinnost stanovit koordinátora BOZP na staveništi (dále koordinátor) vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. tento stav příliš nezměnila. O svých plánech na zlepšení situace ve stavebnictví diskutovali přednášejí a účastníci 8. setkání profesního seskupení Společná vize: Bezpečnost na staveništi, které se konalo 27. května v Brně.
10.05.2010
Zdroj:
Nelehké oblasti koordinace na staveništích v České a Slovenské republice se věnujeme v tomto Tématu týdne. Příspěvek slovenských kolegů uvádíme v původním slovenském znění.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail