eu

17.11.2004
Harmonizace práva ČR s právem EU v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti, a potažmo i BOZP, byla již provedena. Reálné naplnění podmínek vstupu ČR do EU však tkví v důsledném prosazování harmonizovaného práva v oblasti BOZP v praxi.
18.10.2004
Zdroj:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje nedílnou součást sociální politiky ČR a má i významné ekonomické dopady. Shrneme-li dosavadní zkušenosti z období přípravy ČR ke vstupu do EU a letošní rok, kdy jsme se stali právoplatnými členy, ukazuje se, že v podmínkách Evropské unie, která považuje oblast BOZP za klíčovou oblast evropské sociální strategie, jsme schopni obstát.
27.09.2004
Evropská komise nedávno předložila první souhrnnou zprávu o implementaci Směrnice Rady 391/89/EHS (Rámcová směrnice) a prvních pěti individuálních směrnic pod ní patřících. Zpráva má iniciovat širokou a veřejnou diskusi o způsobech, jak dále utvářet a respektovat prostor pro podnikání v rozšířené Evropské unii a zlepšovat duševní a tělesnou pohodu pracovníků na pracovišti. Tento příspěvek obsahuje zásadní analýzy obsažené ve zprávě doplněné o první kritickou odezvu koncipovanou evropskými odbory. Zpráva i její kritické hodnocení by mohly být podkladem pro zahájení diskuse v České republice, ve které je implementace harmonizované legislativy, po mnoha letech od stanovení právní povinnosti hodnotit riziko, v mnoha ohledech „planá“.
17.05.2004
Zdroj:
Uvádíme pět projektů pátého rámcového programu EU, které se týkaly BOZP a kterých se účastnily instituce České republiky. Projekty probíhaly v letech 1992 až 2003.
30.04.2004
Svět práce se v Evropě mění stále rychleji. Zároveň dochází také ke změnám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z těchto důvodů nabývá na důležitosti informovat odbornou veřejnosti o  výsledcích dosažených ve výzkumu v této oblasti. Proto se stalo tématem týdne shrnutí hlavních výsledků a závěrů výzkumných aktivit Evropské agentury pro BOZP.
10.07.2003
Pro zavedení opatření ke zlepšení BOZP je důležitá především rámcová směrnice č. 89/391/EHS a jednotlivé (dílčí) směrnice. K dosažení pohody při práci se postupuje podle strategie EU pro léta 2002 – 2006.
28.04.2003
Zdroj:
Funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS je postupně implementována do právního řádu všech zemí Připravuje-li se i české stavebnictví k tomuto vstupu, je třeba specifikovat konkrétní činnost koordinátorů.
13.02.2003
Česká legislativa už se přizpůsobila požadavkům evropských směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejde ale jen o sladění zákonů s požadavky EU, ale také o jejich každodenní důsledné prosazování v podnicích. Změna si vyžádá značné náklady ze strany zaměstnavatelů.
11.07.2002
Zdroj:
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu komunitárního práva. Přehled nejdůležitějších směrnic EC a EHS, týkajících se problematiky BOZP.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail