ergonomie

28.04.2008
Téma týdne je zaměřeno na shrnutí dosavadních přístupů k ergonomickým aspektům práce a jejich současnému zvyšujícímu se významu ve vztahu k tzv. novým rizikům, která vznikají v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky a měnící se podmínky práce v souvislosti s uplatňováním nových technologií.
31.03.2008
Zdroj:
Recenze na knihu: International encyclopedia of ergonomics and human factor
26.03.2008
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu International Journal of Occupational Safety and Ergonomics za rok 2007
18.02.2008
Problematika pracovního prostředí je značně široká, zahrnuje velmi rozdílné faktory fyzikální, chemické a biologické povahy, které mohou vytvářet různá rizika pro pracovníky. Hodnocením jejich dopadu na lidské zdraví a pracovní výkon se zabývá několik vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti?
23.01.2008
Zdroj:
Nelze si nevšimnout, že se pojem lidský činitel stále častěji stává oblíbeným výrazovým prostředkem novinářů, zejména pak v souvislosti s nejrůznějšími mediálními kauzami.
18.06.2007
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2007
18.06.2007
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2007
01.02.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl RNDr. Petr Skřehot z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., oddělení prevence rizik a ergonomie
20.09.2006
Zdroj:
Význam tlumení nášlapových rázů a vhodného tvaru obuvi pro prevenci poškození zdraví.
29.08.2005
Aktualizací stávající legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci i ochrany veřejného zdraví, a probíhající harmonizací technických norem, vztahujících se k ergonomickým parametrům pracovních systémů, dochází k rozšíření možností provádění objektivních studií konkrétních pracovních systémů s cílem jejich optimalizace. O aplikaci těchto poznatků do technické praxe se můžete dozvědět více v tomto tématu týdne.
24.06.2005
Některé bezpečnostní problémy malých a středních podniků a jejich řešení podle projektu European Process Safety Centre.
22.06.2005
Nová koncepce počítačové myši, která díky inovativnímu designu vyžaduje menší statické napětí ve svalech ruky než normální myš.
04.04.2005
Další příspěvek slovenských odborníků na téma „Ergonomie a preventivně ergonomické programy“.
16.08.2004
Ergonomie je důležitou součástí běžného života a týká se všeho, čeho se tělem dotýkáme. Mnoho z nás stráví většinu své pracovní doby vsedě. Nesprávné sezení může způsobit bolesti zad vedoucí k dlouhodobým poškozením pohybového ústrojí. Článek je určen všem, kteří chtějí správně sedět v zaměstnání i doma.
12.07.2004
Zdroj:
Projekt je zaměřen na vývoj návrh a ověření metod a nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích.
09.06.2004
Zdroj:
Recenze na knihu: Neue Qualität der Arbeit im Spannungsfeld von Produktivität und Arbeitsbelastung. Strategische Beiträge zur ganzheitlichen Arbeitsgestaltung.
12.05.2004
Definice a rozsah pojmu ergonomie
10.05.2004
Obsah článku: sociální klima na pracovišti, co je pracovní stresor a stres, jaký je vztah mezi individuální dispozicí a úrazovostí, “nemoci z budov” – tzv. Sick-Building Syndrom, biorytmy a jak ovlivňují pracovní výkonnost, rozdíl mezi únavou a chronickým únavovým syndromem, účinky monotonie na člověka, pasivní a aktivní odpočinek, nejčastější příčiny chyb a selhání člověka v pracovních systémech, vliv věku a pohlaví výkonovou kapacitu, nejvhodnější režim práce a přestávek v pracovní směně, nejdůležitější zásady uspořádání směnového systému a povinnosti zaměstnavatele v péči o podmínky při nočních směnách a jak mohou průmyslové havárie ovlivnit chování lidí.
10.05.2004
Článek obsahuje doporučení jak uplatnit ergonomické požadavky při konstrukci strojů, přehled rozměrů a vzdušného prostoru pro různá pracovní místa a pracoviště, optimální výšky pracovních rovin a dosahy horních končetin, stavební, architektonické a ergonomické požadavky na řídící centra, ergonomické požadavky na pracovní místo s obrazovkou a požadavky na kabiny pracovně pojíždějících strojů včetně využití barev v pracovním prostředí.
10.05.2004
Článek poskytuje informace o ergonomických kritériích a parametrech, specifikuje nejdůležitější kritéria pro hodnocení pracovního místa a poskytuje vysvětlení pojmu výkonová kapacita člověka.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail