ergonómia

21.11.2016
Článok obsahuje informácie o systéme CAPTIV. Toto technické riešenie slúži pre efektívny a kvalitný zber dát s cieľom analýzy psychofyziologického zaťaženia pracovníka v pracovnom procese. V článku je možné nájsť najvýznamnejších fyziologických charakteristík,  ktoré je potrebné analyzovať a eliminovať pre zníženie psychofyziologického zaťaženia vplývajúceho na človeka pri danej činnosti. Tiež celého systému CAPTIV s charakteristikami jednotlivých senzorov využívaných v rámci zberu dát. Následne sú popísané oblasti, v ktorých je možné senzorický systém využiť. V rámci pilotného testovania systému CAPTIV už boli zozbierané mnohé výstupy a skúsenosti.
21.11.2016
Ideálne – zdravé pracovisko – bez rizika je len teória. Na každom reálnom pracovisku nájdeme menšie či väčšie ergonomické riziká. Väčšinou sú spojené s jeho naprojektovaním, pracovnými podmienkami alebo pracovným procesom. Všetky riziká majú vzájomnú väzbu a rad rôznych faktorov, čo potom následne vytvára zvýšené riziko poškodenia zdravia pracovníkov, a to najčastejšie z dôvodu nefyziologických pracovných polôh, ručnej manipulácie s bremenom, opakovaných cyklických pohybov, a podobne. Sumárne hovoríme o celkovej fyzickej a psychickej záťaži pracovníkov.
29.07.2011
Súčasný vývoj nových výrobkov a zlepšovanie existujúcich si takmer nie je možné predstaviť bez aplikácie nejakého CAD systému. Keďže výrobky sú určené pre ľudí je potrebné venovať pozornosť najmä ľudskému faktoru, čo sa prejavuje zohľadňovaním ergonómie ako pre účely jednoduchšieho a pohodlnejšieho používania výrobku, tak aj pre účely zdravia nepoškodzujúceho vplyvu pri dlhodobom užívaní výrobku. Toho všetkého sú si vedomí aj tvorcovia CAD systémov a preto integrujú so svojich systémov aj moduly určené pre ergonomické analýzy. Jedným z týchto systémov je aj CATIA, ktorá disponuje rôznymi nástrojmi určenými pre ergonomické analýzy. Ich použitie môže byť veľmi rôznorodé a nájdu svoje uplatnenie pri návrhu takmer akéhokoľvek výrobku, ale dominantné je ich uplatnenie pri výrobkoch ktoré sú intenzívne využívané ľuďmi, čoho príkladom je napr. automobil. Článok popisuje aplikáciu vybraných ergonomických modulov pri návrhu sedadla a overovaní vhodnosti umiestnenia volantu osobného automobilu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail