Stavební práce v objektu ambasády. Je zde kontrola oblastního inspektorátu práce povolena?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla PhDr. Markéta Šarbochová, ředitelka Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí.

V areálu, který patří ambasádě cizího státu, se provádějí stavební práce, na které si stavebník (ambasáda) vybrala zhotovitele a ten provádí výstavbu v objektu ambasády. Stavebník si smluvně zajistil ostrahu staveniště a koordinátora BOZP na staveništi. Na staveniště se dostavila inspektorka oblastního inspektorátu práce (OIP), prokázala se průkazem a zahájila kontrolu staveniště, ze které vznikl protokol. Podotýkám, že v kladném smyslu.

Může vstupovat na staveniště, které je pozemkem ambasády cizího státu, jakýkoliv český kontrolní orgán, který od stavebníka nemá povolení a ani jej o vstup nežádal? Osobně se domnívám, že na to právo nemá, přestože tam pracují čeští zhotovitelé. Jsem přesvědčen o tom, že zde platí vyhláška č. 157/1964 Sb. ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, kde v článku 22 je uvedeno, že:

1. Místnosti mise jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením šéfa mise.

2. Přijímající stát má zvláštní povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně místností mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její důstojnosti.

3. Místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich i dopravní prostředky mise nemohou být předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce.

Prosím platí výše uvedený článek v popisovaném případě, tedy že sem žádný pracovník OIP, ale ani jiný státní kontrolní orgán, nesmí bez souhlasu ambasády vstupovat? 

K dotazu uvádíme, že skutečně čl. 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích se na takové případy aplikuje - tedy, je-li určitý pozemek součástí „místností mise” (a to bez ohledu na to, zda se jedná o majetek cizího státu nebo jen pozemek/budovu tímto státem využívaný na základě například nájemní smlouvy), pak na něj mohou orgány státu přijímajícího vstoupit pouze se souhlasem šéfa mise. 

V případě, že orgány přijímajícího státu (tedy zde ČR) mají závažný důvod k tomuto vstupu (včetně například kontroly BOZP či pracovněprávní situace občanů ČR na stavbě pracujících), pak je nutné o souhlas danou diplomatickou misi žádat prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (viz článek 41, odst. 2 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích). 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail