Výroba slaboproudých zařízení bez pracovních postupů. Je to možné?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Stavím slaboproudová zařízení, která později ovládají jeřáby/vlaky. Nejsou žádné pracovní postupy, jak by se systém měl stavět, člověk se tedy může dopustit chyb, které později mohou ohrozit cizí život. Mohu v takovém případě odmítnout výkon práce s tím, že by technolog, či jiná odpovědná osoba měli daný pracovní postup udělat, aby nedošlo později k ohrožení osob, které využívají nebo jsou v blízkosti tohoto zařízení? Či dané zařízení musím postavit i bez toho, aniž bych věděl, jak taková věc má vypadat?

Předem se omlouvám, ale asi Vám neodpovím vyčerpávajícím způsobem. Z Vašeho dotazu totiž nevyplývají základní údaje o tom, zda pracujete v zaměstnaneckém poměru či jako osoba samostatně výdělečná činná. To je totiž pro posouzení vaší otázky zásadní.

Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru, pak je Vaše postavení jednodušší. Máte nad sebou svého vedoucího zaměstnance, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (viz § 11 zákoníku práce - ZP). Tento vedoucí zaměstnanec určuje a organizuje Vaši práci, on stanoví pracovní postupy a Vy pouze plníte jeho pokyny. Z toho úhlu pohledu je Vaše situace jednodušší, plníte pouze pokyny vedoucího a to, zda k výrobě konkrétního zařízení je nebo není technologický postup, je výhradní odpovědnost Vašeho vedoucího. Povinnosti zaměstnance jsou stručně shrnuty v ustanovení § 301 ZP a zde je na prvním místě zdůrazněna právě povinnost plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Vaše případná odpovědnost by nastala až v okamžiku, kdy byste něco udělal v rozporu s pokynem svého vedoucího a v důsledku toho vznikla škoda. Z toho úhlu pohledu odmítnout výkon práce, která je Vám přidělována a je v souladu s Vaší pracovní smlouvou, nemůžete.

Pokud se týká jeřábů, tak ty patří mezi tzv. vyhrazená technická zařízení a vztahuje se na ně Řád určených technických zařízení (vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)) a tento předpis klade největší důraz na technickou dokumentaci, kterou každé toto zařízení musí mít a s kterým musí být seznámeny osoby toto zařízení obsluhující i osoby pohybující se v blízkosti tohoto zařízení. To ale se již dostáváme na konec, k odpovědnosti osob, které pracují na pracovišti, kde se toto zařízení používá a i ty tam mají svého vedoucího, který má bezpečnost a ochranu zdraví při práci přímo jako součást své náplně práce.

Nevím, jestli tuto technickou dokumentaci znáte přímo Vy, ale v každém případě bez ní nemůže být žádný jeřáb uveden do provozu.

V případě, že jste osobou samostatně výdělečně činnou, pak je výkon Vaší práce na Vaši odpovědnost a Vy byste si měl sjednávat pouze zakázky, o kterých víte, že jim rozumíte a měl byste vyžadovat od objednatele podrobný popis toho, co se po Vás žádá. Tady pak plně platí zásada § 5 občanského zákoníku: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail