Stav a vývoj pracovní úrazovosti ve stavebnictví za 1. pololetí roku 2006

Nejčastějším zdrojem z hlediska počtu pracovních úrazů ve stavebnictví v posledních letech zůstávají úrazy břemeny a pády osob z výše a ze schodů, žebříků a výstupů. V prvním pol. roku 2006 se tyto dva zdroje podílely na 76 % všech pracovních úrazů.

Jednou z povinností zaměstnavatele podle § 133c zákoníku práce a k němu příslušnému nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, je ohlášení pracovního úrazu. Úraz se hlásí bez zbytečného odkladu organizacím vyjmenovaným v nařízení vlády včetně oblastnímu inspektorátu práce. V prvním pololetí roku 2006 zaměstnavatelé všech odvětví ohlásili inspektorátům celkem 32 534 pracovních úrazů a z tohoto počtu bylo 510 s dobou hospitalizace delší než 5 dní a 76 úrazů smrtelných. Nejvíce pracovních úrazů bylo nahlášeno v odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a na druhém místě bylo nejvíce zraněných v oblasti stavebnictví. Ve sledovaném období bylo zaměstnavateli ve stavebnictví nahlášeno 2347 pracovních úrazů, ke kterým došlo při stavebních pracích a z toho bylo 65 úrazů s dobou hospitalizace delší než 5 dní a 17 smrtelných úrazů. Nejčastějším zdrojem z hlediska počtu pracovních úrazů ve stavebnictví v posledních letech přetrvává ve skupině V. - materiál, břemena, předměty podskupina 50 – Břemena – úrazy břemeny. Po této skupině následují úrazy s nejvyšší závažností, jejichž zdrojem jsou zvýšená pracoviště – pády osob z výše a schody, žebříky,výstupy – pády osob na nich a z nich. V prvním pol. roku 2006 se tyto dva zdroje podílely na 76 % všech pracovních úrazů. Příčinou všech pracovních úrazů je v prvé řadě špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, které zaměstnavatelé vyhodnotili v 69,5 % ohlášených úrazů a v druhé řadě to jsou nedostatky osobních předpokladů postiženého k řádnému pracovnímu výkonu. Tuto příčinu označili zaměstnavatelé ve 23,3 % úrazů.

Pracovní úrazy s hospitalizací delší než 5 dní

Z celkového počtu 65 pracovních úrazů byl u 15 případů v prvním pol. roku 2006 označen jako zdroj ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše. Konkrétně úrazy vznikaly propadnutím pracovníka pracovní podlahou, propadnutím neúnosnou střechou tvořenou eternitovými deskami, propadnutím nedostatečně zakrytým otvorem pro odtah spalin, prolomením podlážky na lešení, uklouznutím po střeše rodinného domu, zakopnutím o atiku otvoru pro světlík a následný pád z výšky 11 m, pádem z nezajištěného pojízdného lešení, které nebylo vybaveno zábradlím. Druhým nejčastějším zdrojem těžkých pracovních úrazů ve stavebnictví, v 9 případech, byly schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich. Při práci na žebříku docházelo nejčastěji ke sklouznutí nohy na příčli a následnému pádu pracovníka nebo došlo ke ztrátě stability žebříku a pádu postiženého i s žebříkem. Nejčastější příčinou těchto úrazů byly nedostatky osobních předpokladů postižených k řádnému pracovnímu výkonu ve 25 % případů a špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko též ve 25 % případů, a v 18 % chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění.

Smrtelné úrazy

V prvním pololetí roku 2006 představoval zdroj „pády osob z výše“ 47 % všech smrtelných úrazů, konkrétně došlo k 8 smrtelným úrazům. Ve 4 případech došlo ke smrtelnému úrazu, kdy zdrojem byly dopravní prostředky - např. zaměstnanec při značení veřejné cesty vstoupil na vozovku a byl zachycen projíždějícím autem, nebo pád špatně zajištěného nástavce rotační vrtné soupravy na zaměstnance. Nejčastější příčinou smrtelných úrazů, a to téměř shodně, v posledních třech letech, je používání nebezpečných pra-covních postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění. Následuje příčina, kdy je špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko.

Kategorie zaměstnavatele

39 % všech úrazů vzniklo v organizacích s počtem zaměstnanců 50 – 249. Jen o něco méně pracovních úrazů bylo ohlášeno od zaměstnavatelů, kteří mají 10 – 49 zaměstnanců (35,1 %). V obráceném pořadí, jsou vzhledem ke kategorii zaměstnavatele, úrazy těžké. Nejvíce – 36,9 % jich vzniklo u subjektů, které mají 10 – 49 zaměstnanců a na druhém místě jsou shodně zaměstnavatelé s 50 – 249 zaměstnanci a 250 – 499 zaměstnanci, kteří inspektorátům nahlásili 16,9 % úrazů těžkých. Smrtelných úrazů nejvíce vzniklo u subjektů s počtem 10 - 49 zaměstnanců (celkem 5 SÚ).Ve srovnání s prvním pololetím roku 2005 zůstává celkový počet úrazů ve stavebnictví téměř shodný. V prvním pololetí roku 2005 došlo k 2293 PÚ, zatímco v prvním pololetí letošního roku k 2347 PÚ. Zároveň klesl počet nahlášených úrazů s pracovní neschopností delší než 5 dnů – 76 v roce 2005 oproti 65 v letošním roce. Zatímco za první pololetí roku 2005 inspektoráty bezpečnosti práce zaznamenaly 10 smrtelných úrazů, za první pololetí roku 2006 to bylo 17 smrtelných úrazů.

ZDROJ:
Pečená, Marie. Stav a vývoj pracovní úrazovosti ve stavebnictví za 1. pololetí roku 2006. Zpravodaj SÚIP, č. 3, 2006, s. 1.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail