Státní úřad inspekce práce provedl v loňském roce téměř 47 tisíc kontrol

Zdroj: 
Pracovní smlouvy bez potřebných náležitostí, nevyplacení mzdy ve lhůtě splatnosti či nevydání potvrzení o zaměstnání. To jsou jedny z nejčastějších nedostatků, které při kontrolách v roce 2014 zjistil Státní úřad inspekce práce.

V loňském roce oblastní inspektoráty práce provedly celkem 46 685 kontrol. Z tohoto počtu bylo 15 081 zaměřeno na nelegální zaměstnávání, 14 081 na oblast bezpečnosti práce a 17 523 kontrol směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů. „Jsem ráda, že se daří odhalovat případy, kdy dochází k porušování práv zaměstnanců. Důstojné pracovní podmínky jsou na prvním místě a inspekce práce vykazuje dobré výsledky. Na základě kontrol SÚIP zaměstnavatelé dostali celkem 4 366 pokut ve výši téměř 216 milionů korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provádí kontroly zaměřené na oblast pracovněprávní, bezpečnost práce (BOZP) a zaměstnanosti. Kontroly zajišťuje v současné době 515 inspektorů. Z toho se 188 specializuje na oblast nelegálního zaměstnávání, 192 na oblast BOZP a 135 na problematiku pracovněprávních vztahů.

Inspektoři loni odhalili 1 847 nelegálně zaměstnávaných osob, z nichž 1 116 bylo občanů ČR, 173 občanů EU a 558 cizinců. Za nelegální zaměstnávání bylo zaměstnavatelům uloženo 579 pokut v souhrnné výši 140 260 800 Kč.

Kontroly se zaměřují na vybrané oblasti podnikatelské činnosti a oblasti, ve kterých nejčastěji dochází k porušování právních předpisů. SÚIP též během roku vyhlašuje několik mimořádných kontrolních akcí po celém Česku. „Loni to byla například mimořádná kontrolní akce v oblasti BOZP zaměřená na provoz bioplynových stanic, v oblasti pracovních vztahů a podmínek kontrolní akce zaměřená na provozovatele zdravotnické záchranné služby a v oblasti zaměstnanosti – nelegální zaměstnávání kontroly zaměřené na provozovatele sběrných surovin,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

V oblasti pracovních vztahů a podmínek se kontroloři nejvíce zaměřovali na oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru a odměňování. Zaměstnavatelům bylo uloženo 2 612 pokut v celkové výši 48 986 000 Kč.

V oblasti bezpečnosti práce inspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1 175 pokut v celkové výši 26 562 000 Kč.

Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly vzniku a okolností vzniku pracovních úrazů. Inspektoři za loňský rok evidují 39 070 pracovních úrazů, při kterých zemřelo 105 zaměstnanců a 1 331 utrpělo vážný úraz. Nejvíce pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (je zde zaměstnáno nejvíce osob), dále pak v oblasti stavebnictví a v dopravě.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail