Statistika z EU

Zdroj: 
Statistiky sice neposkytují úplný obrázek o situaci, jsou však nepostradatelnou součástí každé analýzy otázek, související s bezpečností a ochranou zdraví.

Poukazují například na tyto nepříjemné skutečnosti:

  • Každé tři a půl minuty v Evropské unii někdo zemře v důsledku působení faktorů souvisejících s prací.
  • Každý rok v EU zemře 142 400 osob na nemoci z povolání a 8 900 v důsledku pracovních úrazů.
  • Až třetinu z těchto 150 000 úmrtí lze každoročně připsat nebezpečným látkám na pracovišti v EU, včetně 21 000 úmrtí v důsledku přítomnosti azbestu.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci shromažďuje statistické údaje a průzkumy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) z celého světa)

Evropské trendy v zaměstnanosti

Politika a praxe v oblasti BOZP se musí průběžně přizpůsobovat. Pracovní prostředí se neustále mění v důsledku zavádění nových technologií, změn v organizaci práce a posunů v ekonomických, sociálních a demografických podmínkách.

Pracovní síla v Evropě stárne, zahrnuje stále více žen, vyznačuje se rostoucím podílem migrujících pracovníků jak legálních, tak nehlášených, využívá ve vyšší míře dočasných pracovníků a pracovníků na částečný úvazek, stále více využívá nové technologie.

Klíčové statistické údaje v oblasti BOZP

Agentura shromažďuje a zveřejňuje statistické údaje, týkající se hlavních témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nejrizikovějších odvětví. Toto jsou některé z těch nejdůležitějších:

Zemědělství

Míra úmrtnosti při pracovních úrazech v rámci 15 „starých“ členských států EU obsahuje hodnoty 12,6 na 100 000 pracovníků a v případě úrazu s minimálně čtyřdenní pracovní neschopností činí více než 6 000 na 100 000 pracovníků. To jsou téměř nejvyšší čísla ze všech odvětví. Ve „starých“ členských státech pracují v zemědělství 4 % výdělečně činného obyvatelstva, zatímco v nových členských státech je to 13,4 %.

Stavebnictví

Každý rok zemře přibližně 1 300 pracovníků, tedy 13 osob z každých 100 000 zaměstnanců, což představuje více než dvojnásobek průměru v jiných odvětvích.

Vzdělávání

Přibližně 15 % zaměstnanců v odvětví vzdělávání v Evropě, od učitelů a kuchařů po administrativní pracovníky, bylo v práci vystaveno fyzickému násilí nebo slovním útokům.

Zdravotnictví

Úrazovost ve zdravotnictví je o 34 % vyšší než je průměr EU.

MSD

V určitém okamžiku života postihnou poruchy bederní páteře 60–90 % lidí; v daný okamžik jimi trpí 15–42 % osob.

Hluk

Odhaduje se, že jedna třetina evropských pracovníků – více než 60 milionů lidí – je více než čtvrtinu své pracovní doby vystavena vysoké hladině hluku.

Malé a střední podniky

V EU existuje 19 milionů malých a středních podniků (MSP), které zaměstnávají na 75 milionů lidí. MSP však zaznamenávají nadměrných 82 % všech pracovních úrazů a zodpovídají za přibližně 90 % smrtelných úrazů.

Stres

Více než jeden ze čtyř pracovníků v Evropské unii je postižen stresem souvisejícím s prací

Mladí pracovníci

Ve věkové skupině 18 až 24 let je v Evropě pravděpodobnost pracovních úrazů nejméně o 50 % vyšší než u zkušenějších pracovníků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail