Statistika: Počet nemocí z povolání u nás klesá

Sledování údajů o výskytu nemocí z povolání v ČR za posledních pět let ukazuje pokles. Článek podává přehled nejčastějších druhů nemocí z povolání v letech 2000 až 2005.

V roce 2005 bylo u nás hlášeno 1340 případů nemocí z povolání. Ve srovnání s rokem 2004 jde o nepatrný nárůst, jinak ale za posledních pět let počet nemocí z povolání klesá. V relativním vyjádření (počet nemocných na 100 tisíc pojištěných osob) je trend ještě patrnější - od roku 2000 dochází k neustálému poklesu (z hodnoty 37,4 na 30,2 v roce 2005).

Co se týče druhů onemocnění, významný podíl zabírají nemoci způsobené fyzikálními faktory. Nejčastěji šlo o potíže způsobené vibrací a přetěžováním končetin. Na druhém místě jsou nemoci přenosné a parazitární. Ty se vyskytovaly zejména u zdravotnických pracovníků v podobě svrabu, infekčních hepatitid a tuberkulózy.

Kožní nemoci byly evidovány v kovodělné výrobě a u zdravotníků, často je způsobují ropné výrobky, plastické hmoty, pryž a gumárenské chemikálie.

Nemocemi dýchacích cest trpí hlavně dělníci při těžbě uhlí, nemoci z chemických látek se vyskytují v chemické výrobě.

Mezi ostatní faktory patřily v roce 2005 poruchy hlasivek, kterými onemocněly dvě učitelky a jedna dispečerka záchranné služby.

Ve srovnání s rokem 2004 byl největší vzestup hlášených případů zaznamenán u svrabu a nenádorových onemocnění z azbestu.

Ohrožení nemocí z povolání bylo v roce 2005 diagnostikováno v šedesáti případech. Postižení byli zejména pracovníci při těžbě uhlí, kteří si stěžovali na potíže způsobené vibracemi a hlukem.

Nemoci z povolání se častěji (zhruba v 60 % případů) vyskytovaly u mužů než u žen. Postiženi byli převážně pracovníci ve věku 50 - 54 let. Z odvětví vyčnívají s vyšším podílem nemocí z povolání zdravotnické, sociální, veterinární obory a těžba, z kategorií zaměstnání pak řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři. Z jednotlivých krajů připadá největší podíl nemocí na Moravskoslezský a Středočeský, desetiprocentní hranici překračuje také kraj Plzeňský.

V Moravskoslezském kraji převažují nemoci vyvolané fyzikálními faktory, hlavně přetěžováním končetin a vibracemi. Naproti tomu ve Středočeském kraji vedou statistiku nemoci dýchacích cest, konkrétně onemocnění způsobená nebezpečným prachem, azbestem a rakovina plic z radioaktivních látek.

Nemoc z povolání

vzniká působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Charakteristiku a podmínky vzniku těchto onemocnění najdeme v nařízení vlády č. 290 z roku 1995. Nemoc z povolání musí posoudit odborný lékař. Je-li jeho závěr pozitivní, pak zaměstnavatel platí náhradu škody, i když ji přímo nezavinil. Pracovník má nárok na ušlý výdělek, bolestné a ztížení společenského uplatnění, náklady účelně vynaložené na léčení a věcnou škodu.

Vedle nemoci z povolání existuje také ohrožení nemocí z povolání. To je změna zdravotního stavu vzniklá při výkonu práce, kterou zatím nelze posoudit jako nemoc z povolání, ale kdyby práce pokračovala za stejných podmínek, pak by nemoc z povolání vznikla.

Počet případů nemoci z povolání v letech 2000-2006

ZDROJ:
Prčíková, Lenka. Statistika: Počet nemocí z povolání u nás klesá. Human resources management, č. 5, 2006. s. 6.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail