Stát před Silvestrem opět zpřísnil kontrolu pyrotechniky

Díky pravidelným kontrolám počty zjištěných závažných porušení povinností prodejců rok od roku klesají.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho Česká obchodní inspekce a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva před Silvestrem opět zpřísňují kontroly prodejců zábavní pyrotechniky. Dosud inspektoři zkontrolovali přes 130 provozoven; naprostá většina z nich, přesně 88 procent, byla bez problémů, porušení povinností kontroly zjistily v 16 případech.

"Kontroly se jako každý rok před Silvestrem zaměřují zvlášť na tržnice a na prodejní místa, kde se v minulosti objevily problémy. Díky pravidelným kontrolám přitom počty zjištěných závažných porušení povinností při prodeji pyrotechniky neustále klesají. To potvrzují i dosavadní výsledky z letošního roku," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

I přes poměrně nízký počet závažných porušení povinností při prodeji pyrotechniky, doporučuje ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek spotřebitelům nejen při koupi, ale zejména při odpalování pyrotechniky velkou opatrnost: "Nestačí kupovat řádně označené výrobky, ale zejména dodržovat návody k použití nebo likvidaci. Zacházení s pyrotechnikou v rozporu s návodem může znamenat pro všechny zúčastněné závažné následky a způsobit nevratné škody na zdraví nebo majetku."

Podle Zdeňka Štěpánka, předsedy Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jsou pyrotechnické předměty v 95 % řádně označené a splňují podmínky pro prodej na českém trhu. Problém však mohou znamenat například pro zahraniční spotřebitele, kteří u nás nakoupí pyrotechniku jen s českými návody, jimž nerozumí, a proto mohou při nesprávném způsobu použití pro nepoučeného uživatele představovat riziko.

Nové postupy pro kontrolu pyrotechniky vymezila už vloni v prosinci dohoda mezi Českou obchodní inspekcí a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva zajištěná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Od poloviny letošního roku navíc platí novela zákona o hornické činnosti, na jejímž základě Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou vyhlášku o dohledu nad prodejem zábavní pyrotechniky. Na kontrolách se podílí také celní a živnostenské úřady a Policie ČR, protože pyrotechnika, která nesplňuje podmínky pro uvedení na trh, bývá často uložena v zaparkovaných autech a v uzamčených kontejnerech, kam nemají dozorové orgány samy přístup.

V rámci stávající právní úpravy Česká obchodní inspekce kontroluje poctivost prodeje, kontrolní zjištění týkající se porušení dalších povinností, například značení pyrotechniky nebo podmínek jejího prodeje postupuje Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, Záchrannému hasičskému sboru nebo Českému báňskému úřadu k přijetí dalších opatření nebo k uložení sankce za porušení povinností.

Pracovníci Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva dohlížejí zejména na to, zda je pyrotechnika opatřená patřičnými informacemi pro spotřebitele. Kromě toho, pokud v nabídce objeví nestandardní pyrotechnické výrobky, mohou je pracovníci Úřadu zabavit, aby následně posoudili, jestli odpovídají požadavkům zákona.

Pyrotechnické předměty se nesmějí prodávat po uplynutí vyznačené doby použitelnosti, musí být označené zkušební značkou nebo značkou shody CE, musí u nich být také návod k použití a k likvidaci nevybuchlé pyrotechniky, a to v českém jazyce. Kromě toho na nich musí být uveden výrobce, dovozce nebo dodavatel a musejí být označené kategorií nebo třídou nebezpečnosti.

Vloni inspektoři České obchodní inspekce zkontrolovali v závěru roku přes 200 provozoven nabízejících pyrotechniku. Porušení některé z povinností zjistili v 39 případech. Stejně jako vloni budou i letos kontroly pokračovat až do Silvestra.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail