Šťastné a bezpečné

Zdroj: 
Čas vánoční a novoroční nám nabízí mnohé. Zračí se to již v přáních, které nám zasílají příbuzní a známí. Můžeme si vybrat buď ambiciózní „Veselé“, „Šťastné“, „Spokojené“ či skromnější „Klidné“ Vánoce. Málokdo však popřeje svým bližním Vánoc bezpečných.

A to přesto, že oproti jiným svátkům i víkendům skýtají právě ty nadcházející mnohem více nebezpečenství. Připomeňme alespoň některá.

Řezné rány nám hrozí už při zabíjení kapra, opařeniny a popáleniny při přípravě štědrovečerní večeře. Pád s neblahými následky na nás zase číhá při zavěšování ozdob do vyšších pater vánočního stromku, zejména když při této činnosti stojíme na špičkách a na vratké stoličce. I nízko zavěšená nevinná skleněná ozdoba může ohrozit, a to v rukou batolete.

Rizika se při těchto a dalších přípravách s Vánocemi spojených ještě zvyšují, když máme pocit, že nestíháme. Jsme nervózní, případně posíleni skleničkou alkoholu. Pokud jsme přesto přežili tyto chvíle bez úhony, nesmíme usnout na vavřínech, ale rozhlédnout se ještě po sváteční místnosti. Možná si všimneme, že vánoční stromek je umístěn příliš blízko krbu, že adventní věnec je na místě, kde může vzplanout pod vlivem případného průvanu atd.

Při štědrovečerní večeři je tradičním nebezpečím zaseknutá rybí kůstka v krku, ale ani po ní se neocitáme v bezpečné zóně. V minulých letech jsme před Vánocemi připomínali hořící svíčku na ořechové skořápce plující bez dohledu ke kraji misky, kde číhal přeschlý střapec od koberce.

Jistý čtenář se kdysi svěřil v anketě jednoho časopisu na téma „Co se také stalo o Vánocích“, že chtěl dítěti sešroubovat hračku, kterou dostalo pod stromeček. Nechtěl hledat šroubovák, tak použil, co měl po ruce – nůž. A nebyl sám, kdo si takto zkomplikoval vánoční svátky.

Rizik spojených s nejkrásnějšími svátky v roce je samozřejmě mnohem víc, než jsme stačili zmínit. Podívejme se ale ještě o týden dál a přidejme k nim silvestrovské petardy a alkohol v nezodpovědných hrdlech.

Takže: Šťastné a bezpečné vánoční svátky a nový rok 2014 přeje redakce BOZPinfo.cz!

Komentáře

Všechno souvisí se vším

21.12.2013 - 01:00 Radoslav Vlasák
Ono se ani není moc čemu divit, že pro mnohé z nás skončí Vánoce (a nejenom ty) nějakým tím úrazem. Obecné povědomí široké občanské veřejnosti o bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZ - tedy nejen té "při práci") je trvale na dost nízké úrovni. Jak by taky ne, když teprve poslední dobou se pomalu daří do náplně vzdělávacích aktivit právě BOZ dostávat. Je to ale nejspíš pořád málo - hlavním argumentem je obligátní "nedostatek finančních prostředků", v tomto případě pro výzkum, výchovu a vzdělávání, propagaci - zjednodušeně pro prevenci. Ta je přitom vždy levnější, než potom odstraňování následků úrazů (teď mám na mysli obojí - jak pracovní, tak mimopracovní). O co snadněji by se pak zaměstnavatelům "přesvědčovalo" jejich zaměstnance, že i na pracovišti je potřeba dodržovat zásady bezpečnosti, pokud by to výše zmíněné povědomí bylo na podstatně vyšší úrovni, lze jen předpokládat. Stejně tak, jako předjímat, o kolik nepracovních úrazů by mohlo být méně, pokud by se každý - pod vlivem systematického výchovného procesu v této oblasti - maximálně snažil dodržet různé ty návody výrobce, dovozce či prodejce k obsluze či užití, a zdráhal se pustit do něčeho, na co je potřebná odborná kvalifikace, kterou on nemá. A o kolik míň peněz nás všech by pak mohlo být vynaloženo v našem zdravotnictví a sociální sféře, o morálních aspektech úrazovosti jako takové ani nemluvě. Jenomže to by právě oblast BOZ (a do určité míry rovněž BOZP) musela - právě včetně té prevence, výchovy, vzdělávání, rehabilitace a propagace - dostatečně zajímat také někoho dalšího, než jenom ty "bezprostředně zainteresované a jimi do obrazu uvedené", což se dodnes, bohužel, zase až tak moc neděje...

Re: Všechno souvisí se vším

21.12.2013 - 10:34 Tomáš Neugebauer
Pane Vlasáku, ne že bych s Vámi nesouhlasil, ale je zde i druhá strana mince. Pokud si vezmu návod k použití a začnu v něm číst, že mikrovlnka neslouží k sušení kočky apod., což už se začíná objevovat i v "našich" návodech, tak tem opravdu podstatným informacím nebudu věnovat potřebnou pozornost. Řečeno jinými slovy, čím více bude spotřebitel nebo zaměstnanec považován za blbce, který ničemu nerozumí a za nic nemůže být zodpovědný, tím bude situace horší.

Samozřejmě...

21.12.2013 - 11:22 Radoslav Vlasák
No jistě, pane Neugebauere, to už jste nakousl další problém - v našem státě zřejmě nejsou kapacity (finanční, personální?) ani na to, aby se takové "perly" v českých (příp. slovenských) návodech k použití neobjevovaly. A kdyby jenom tyhle - v mnoha případech jsou překlady z cizích jazyků přímo matoucí i pro člověka, který se už trochu "vyzná". A opět "všechno souvisí se vším" - byla-li by výchova k BOZ obecně na mnohem vyšší a propracovanější úrovni, nenechal by ze sebe spotřebitel či zaměstnanec dělat "blbce", jak trefně píšete, ale podstatně by to nejspíš zvýšilo jeho povědomí o této oblasti a tím (ve většině případů) i jeho přirozenou (skoro se mi chce napsat automatickou) zodpovědnost. Což by - myslím - bylo určitě ku prospěchu věci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail