Stanovení práce přesčas ve vnitropodnikové směrnici

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Jsme firma zabývající se zemědělskou výrobou. Kolektivní smlouvu nahrazují vnitropodnikové předpisy firmy. Můj dotaz je z oblasti práce přesčas. Při přesčasu do 150 hodin v kalendářním roce není třeba souhlasu zaměstnance. Lze vymezit období na 52 týdnů po sobě jdoucích také vnitropodnikovou směrnicí a se souhlasem zaměstnance práci přesčas stanovit do limitu 416 hodin za jeden rok?

Zákoník práce v § 93 a následující upravuje práci přesčas. V odstavci čtvrtém, větě druhé § 93 zákon výslovně uvádí, že: „Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“ V odstavci pátém zákon připouští vyšší rozsah práce přesčas, pokud bylo zaměstnanci za tuto práci poskytnuto náhradní volno. Ze znění zákona je tedy zřejmé, že vnitropodniková směrnice nemůže v žádném případě kolektivní smlouvu nahradit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail