Správná praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Zdroj: 

V Opavě se 31. května 2022 předávaly ceny vítězům národního kola soutěže Správná praxe. 15. ročník celoevropské soutěže Správná praxe je organizován Evropskou agenturou pro BOZP za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie. Za Českou republiku je národním partnerem Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vyzvalo podniky k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech účinného řízení BOZP v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, pro podniky do 100 zaměstnanců a podniky nad 100 zaměstnanců. Hodnotící komise do finále národního kola soutěže Správná praxe vybrala projekt Rotace práce ke snížení poruch horních končetin při výrobě silničních vozidel společnosti ŠKODA AUTO, který se zaměřil na řízení rotace zaměstnanců v praxi.

Rotace byla uvedena do praxe v roce 2021 a realizována na třech pracovištích, na logistice montáže, lince náprav a lince baterií pro elektrovozy. Před zavedením řízení rotace bylo navrženo celkem 309 zaměstnanců do rizika týkajícího se zátěže drobných svalů ruky a předloktí, zátěže kardiovaskulárního systému při práci a pracovní polohy. Po zavedení řízení rotace bylo možno 83 % zaměstnanců navrhnout do nerizikové kategorie a 17 % zaměstnanců zůstalo v riziku z důvodu, že není možné plně vyřešit organizačně a řeší se dále technicky a osobními opatřeními.

Zavedením řízení rotace se 258 zaměstnanců nedostalo do rizika.

Faktory úspěšnosti spočívají:

  • ve včasném zhodnocení rizik, ve spolupráci a aktivním zapojení zaměstnanců;
  • ve spolupracujícím přístupu vedení provozu a odborných útvarů (průmyslové inženýrství, technologové), v podpoře a schválení orgánů státního dozoru v oblasti hygienických rizik;
  • ve spolupráci pracovního lékařství a personalistiky a v podpoře a spolupráci sociálního partnera Odborů KOVO.

Soutěž Správná praxe byla spuštěna v říjnu 2020 při oficiálním zahájení kampaně Zdravé pracoviště, pořádané v letech 2020–2022 pod názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Konkrétním cílem soutěže je vyzdvihnout nejlepší příklady podniků, které na pracovišti aktivně předcházejí muskuloskeletálním poruchám a eliminují je. Příklady, které prokazují holistický přístup k řízení BOZP, přičemž jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci se zavázali, že budou na prevenci muskuloskeletálních poruch spolupracovat. Opatření musí být udržitelná i přenositelná.

Muskuloskeletání poruchy jsou v Evropě nejrozšířenějším zdravotním problémem souvisejícím s praxí a patří k nejčastějším příčinám zdravotního postižení, pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu. Průzkumy prokázaly, že si na muskuloskeletální poruchy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii. V důsledku toho nejen snižují kvalitu života jednotlivých pracovníků, ale mají i velmi neblahý vliv na podniky a ekonomiku jednotlivých zemí. Tento problém je proto třeba řešit s cílem zlepšit zdraví a pohodu pracovníků, zvýšit konkurenceschopnost podniků a snížit zátěž pro vnitrostátní systémy zdravotní péče.

Soutěž Správná praxe pomáhá poukazovat na přínosy dobré úrovně BOZP a slouží jako platforma pro sdílení a podporu osvědčených postupů v Evropě. Projekty mohou přihlásit všechny společnosti z členských států, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Síť národních kontaktních míst EU-OSHA shromažďuje přihlášky a nominuje národní vítěze do celoevropské soutěže.

Dne 31. 5. 2022 předali náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Dana Roučková a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Opavě ceny za Správnou praxi společnostem, které se zapojily do národního kola evropské soutěže v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Podniky oceněné v národním kole soutěže Správná praxe

1. místo: ŠKODA AUTO a.s.

Projekt Rotace práce ke snížení poruch horních končetin při výrobě silničních vozidel se zaměřil na řízení rotace zaměstnanců v praxi. Rotace byla realizována na třech pracovištích: logistika montáže, linka náprav a linka baterií pro elektrovozy.

2. místo: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt Posilování pohybového zdraví se zaměřil na péči o vlastní pohybové zdraví u příslušníků bezpečnostních sborů, resp. pracovníků rezortu Ministerstva vnitra České republiky, a tím zvýšil standard BOZP.

3. místo: Aptar Čkyně s.r.o.

Projekt Manipulace s břemeny (manipulace s kartony, nádobami na stravu a odpad či s granulátem) se zaměřil na eliminaci nepřijatelných pracovních poloh v souvislosti s fyziologicky nevhodnými polohami zad a horních i dolních končetin a na předcházení muskuloskeletálním poruchám.

Vybrané příklady, které postoupily do evropského kola a svou účastí v soutěži přispěly ke zlepšování pracovního prostředí v Evropě, budou zveřejněny v publikaci EU-OSHA, která bude distribuována po celé Evropě a zpřístupněna na internetových stránkách agentury.

EU-OSHA v rámci 15. ročníku mezinárodní soutěže Ceny za správnou praxi ocenila 8 vítězných a 8 doporučených příkladů, které úspěšně řeší muskuloskeletální poruchy. 

Soutěž Správná praxe je projekt, který podporuje evropské kampaně EU-OSHA od roku 2002. Kampaně nesly původně označení Evropské týdny BOZP, od r. 2007 jsou známy jako kampaně Zdravé pracoviště. Program, označovaný v posledních několika letech jako soutěž Ceny za správnou praxi, se zaměřuje na inovativní přístupy podniků k řešení konkrétních problémů na pracovišti. Oceňuje nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků se zaměstnanci za účelem dosažení dobré úrovně BOZP. Soutěž upozorňuje na přínosy BOZP, přispívá tak tomu, že si více společností uvědomí, že dobrá úroveň BOZP je zásadní součástí podnikání. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail