Společné problémy podniků

Mezi problémové oblasti, s nimiž se potýkají přední světové podniky patří také pracovní prostředí, pracovníci a pracovní proces. Řešením je včasná identifikace problémů a prevence.

Odborné časopisy Problémes économiques a Harward Business Review řadu let sledovaly závažné problémy předních světových podniků. Uspořádaly je do skupin a problémových oblastí.

Následující výčet uvádí známé problémy, se kterými se potýkají i naši manažeři podniků a institucí.

Identifikovat závažné problémy by však bylo málo. Je nutné zaměřit pozornost především na prevenci, tzn. věnovat včas pozornost především prevenci, tzn. věnovat včas pozornost příznakům, které upozorňují na možné budoucí problémy a věnovat jim náležitou pozornost.

K vybrané skupině je vždy uveden výběr nejvýznamnějších problémových oblastí.

Pracovníci a sociální klima: 

 • Sebeuspokojení zejména u vyšších manažerů
 • Nízká iniciativa pracovníků
 • Vysoká fluktuace ve srovnání s průměrem
 • Nedostatek podnětů ke zvyšování kvalifikace
 • Vysoký podíl přesčasové práce
 • Nekázeň, nedbalost a lajdáctví
 • Neznalost perspektiv jednotlivce i podniku

Pracovní prostředí

 • Nedostatečná údržba, nesystematické opravy
 • Zastaralé zařízení
 • Složitá manipulace s materiálem a součástmi
 • Vysoká spotřeba surovin, materiálu, paliv, energie
 • Výpadky, poruchy, havárie
 • Hlučnost, prašnost, osvětlení, barevná úprava, větrání, vlhkost, teplota

Výrobní program

 • Nesoulad výrobního programu a výrobního profilu
 • Koncepční nevyjasněnost výrobního programu
 • Nízká jakost a technická úroveň výrobků
 • Dlouhé inovační cykly
 • Nevyhovující obaly
 • Nedostatečný servis, jeho kapacita a kvalita
 • Ztráty při skladování, expedici a dopravě

Pracovní proces

 • Nepřesné plány, strategie, marketing, koordinace
 • Pozdní technická příprava výroby
 • Zastaralá technologie, nepřesné normy
 • Málo účinné operativní řízení, nepružnost
 • Nízká produktivita v pomocných činnostech

Top management

 • Chyby v jednání s lidmi
 • Neefektivní přístup ke kritice a sebekritice
 • Nekoncepčnost, opožděné řešení problémů
 • Nízká náročnost, nedůslednost
 • Neúčinný styl práce, nevýrazný osobní příklad

ZDROJ:
Rošický, Stanislav. Společné problémy podniků. Moderní řízení, č. 2, 2006, s. 13.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail