Specifika rizik vzniku požáru v domácnostech seniorů

Senioři jsou bezesporu jednou z nejrizikovějších skupin ohrožených vznikem požáru. Při preventivně výchovné činnosti je nezbytné k nim přistupovat velmi specificky s ohledem na mnoho faktorů, kterými se v běžném životě odlišují od občanů v mladším a středním věku.

Část 1.

Část 1.

Na rizikovou skupinu seniorů je zaměřen program školení pro pracovníky terénních sociálních služeb, který zabezpečují akreditovaní zástupci HZS krajů v sérii preventivních školení celoplošně na území České republiky pod garancí MV-generálního ředitelství HZS ČR a ve spolupráci s PRO RESCUE, o.p.s.

Terénní sociální služby

Pracovníci terénních sociálních služeb jsou často jediným spojovacím článkem mezi seniory a okolním světem. Jsou proto velmi důležitou součástí při preventivně výchovné činnosti na téma požární rizika v domácnostech seniorů. Měla jsem možnost se na těchto školeních podílet a chci se podělit o své osobní zkušenosti z nich.

Chtěla bych vyzvednout činnost terénních sociálních pracovníků, protože práce, kterou vykonávají, je velmi záslužná a byla jsem velmi mile překvapena jejich zájmem o dané téma, jejich citlivostí a vnímavostí k potřebám starších spoluobčanů. Také nelze opomenout nakažlivé nadšení pro dané téma ze strany MUDr. Jany Bradáčové, MBA, ředitelky a odborné garantky vzdělávání PRO RESCUE, o.p.s., z  jejíž osobní iniciatvy celý projekt vznikl.

Evakuace osob

Evakuace z prostoru ohroženého požárem, kdy mají senioři často problém se sníženou hybností (trpí ztrátou orientace, popř. i narušením rovnováhy, nemohou nalézt klíče od zamčených vstupních dveří bytu, a rovněž jsou pro ně fatálním problémem jakékoli překážky umístěné na únikové cestě, a to nejen ve společných prostorách domu, ale i v bytě) vyžaduje nácvik. V rámci prevence radíme vyzkoušet si tak nácvik evakuace - zhasnout (popř. zakrýt si oči) a v klidu se snažit opustit byt, nacvičit si únik z prostorů zasažených požárem vštípením cesty do paměti. Také bychom neměli zapomenout na již zmiňované klíče od bytu, které umístíme na snadno zapamatovatelné, dosažitelné místo. Pokud si člověk dokáže tyto úkony zautomatizovat, mohou mu v případě skutečného požáru zachránit život. Popis nácviku vypadá jako návod ke hře, avšak pokud si ho osobně vyzkoušíte, budete překvapeni jeho složitostí. Senioři ho navíc mají zkomplikovaný o výše jmenované faktory (snížená hybnost, ztráta orientace, popř. narušení rovnováhy), v krizové situaci jsou dezorientovaní a bezradní. Také nácvik tísňového volání opravdu může být skutečnou záchranou života, zejména u seniorů, kteří již mají zpomalené, popř. dementní myšlení i reakce. Automaticky zažité návyky jim pomohou situaci zvládnout.

Příčiny vzniku požáru v domácnostech

Možných příčin vzniku požáru je velké množství, nejčastěji je to neopatrnost:

 • nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm (odbíhání při vaření, svíčky bez dozoru atd.),
 • nedbalost při kouření (nevhodné odložené nedopalky, vyhazování špatně uhašených nedopalků do koše atd.),
 • nedbalost při vytápění (nedodržení bezpečnostních vzdáleností od topidel atd.),
 • přetěžování elektrických zásuvek (velké množstí elektrických spotřebičů v domácnostech zapojených do sestav prodlužovacích šňůr a zásuvek v často nerevidované a zastaralé síti elektrorozvodů),nedbalá manipulace s hořlavými plyny a kapalinami (domácí kutilství apod.),
 • nedbalá obsluha elektrických zařízení (nedodržování návodů od výrobce, používátní elektrospotřebičů k jiným funkčním účelům).

Při diskuzi k tomuto tématu byl mnohonásobně potvrzen špatný stav elektroinstalace v navštěvovaných domácnostech.V rámci preventivně výchovné činnosti doporučujeme příbuzným seniorů, aby jejich domácnosti vybavili alespoň prodlužovacími šňůrami se zásuvkami opatřenými přepěťovými vypínači a nechali provést revize elektroinstalace.

Rizika vzniku požáru u seniorů

Jaká nebezpečí při vzniku požáru hrozí seniorům v prostředí, kde se cítí nejbezpečněji - v jejich vlastních domácnostech?

Jsou to:

 • popáleniny (např. plameny, horkým vzduchem, horkými povrchy, výbuchem),
 • otrava jedovatými zplodinami hoření,
 • udušení (zejména ve spánku),
 • jiné úrazy v důsledku paniky a nesprávného hašení požáru (pohmožděniny, úraz elektrickým proudem apod.).

Nebezpečné je například používání otevřeného ohně, jehož zdrojem mohou být plynové sporáky, svíčky a svícny, plynová topidla (WAV), krby a kamna, cigarety (kouření). Rizikové je rovněž používání elektrických spotřebičů, přičemž nejběžnější jsou elektrické sporáky, toustovače, varné konvice, mikrovlné trouby, tepelné zářiče (teplomety), fény a kulmy, žehličky. Jedním z nejzávažnějších rizik je u seniorů nepozornost při různých činnostech:

 • čtení a usínání u rozsvícených lampiček,
 • přikrývání lampy pro větší tlumení světla, např. novinami,
 • používání silnějších žárovek, než je pro lampu předepsáno,
 • domácí kutilství - svařování, pájení,
 • přitápění si různými tepelnými spotřebiči.

Specifickým chováním některých starších občanů je takzvané "sběračství". Umisťují do své domácnosti neskutečné množství různých předmětů, často z velmi hořlavých materiálů, kdy riziko vzniku požáru je značně vysoké, obzvlášť pokud je obyvatel takového bytu kuřák.

Další rizikovou oblastí v životě seniorů je hlídání dětí. Kombinace staří lidé a malé děti, kdy senioři neodhadnou možná rizika při jejich hlídání, mohou rovněž mít fatální následky. Je nutné upozornit na možná rizika, pokud jim příbuzní svěřují děti (zejména malé) na hlídání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail