Špecifické formy výkonu inšpekcie práce

Úlohou je navrhnúť špecifikáciu flexibilných foriem inšpekcie práce najmä v oblasti BOZP v súvislosti s diverzifikáciou podnikateľských subjektov, kratšiu dobu existencie jednotlivých subjektov inšpekcie a nových foriem zamestnávania a práce. Orientovať sa najmä na tvorbu účinných a akceptovateľných systémov inšpekcie vhodných pre mikropodniky, malé a stredné podniky, dočasné a mobilné pracoviská, flexibilné a inovatívne formy práce (dištančná práca, práca v domácich podmienkach, subcontracting a i.). Pri návrhu foriem a systému inšpekcie (zameranie, opakovateľnosť, frekvencia, nadväznosť inšpekčných úkonov a i.) rešpektovať zásadu čo najvyššej racionálnosti výkonu s prihliadnutím na vysoký počet subjektov inšpekcie a ich diverzifikáciu. Tvorbou efektívneho systému inšpekcie sledovať dosiahnutie potrebnej a udržateľnej úrovne BOZP akceptujúcej ustanovenia právnych predpisov.

Kód VÚ 2334
Manažer projektu
Teodor Hatina
Spoluřešitelé
Miroslava Kordošová
Miroslav Novotný
Typ projektu
výzkum - Slovensko
Zařazení projektu dle tématu
bezpečnost a ochrana zdraví
,
inspekce práce
Klíčová slova (cz)
BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví, inspekce práce
Klíčová slova (en)
OSH, labour inspection

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail