Specialista v ergonomii - zkouška pro profesní kvalifikaci

Zkoušky

Zkouška pro profesní kvalifikaci: 39-009-N Specialista v ergonomii, podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

06.12.2022 - 07.12.2022
Místo konání
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 160 00 Praha 6, zasedací místnost Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Pořadatel
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)
https://www.vubp.cz

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1384-Specialista_v_ergonomii

Odborný garant zkoušky:
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Administrátorka zkoušky:
Hana Hlavičková
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
e-mail: hlavickova@vubp-praha.cz, tel. 221 015 892

CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA ZKOUŠKU

Úhrada nákladů za vykonání dvoudenní zkoušky (písemná a ústní část) ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí: 7 000 Kč + 21 % DPH (8 470 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE

Zkoušku může vykonat každý žadatel, který podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce a uhradil poplatek za vykonání zkoušky.
K přihlášce ke zkoušce uchazeč doloží kopii dokladu o dosaženém vzdělání.
Uvedené doklady zašlete na adresu administrátorky zkoušky nejméně 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Přihláška ke zkoušce

Přihláška a další informace na https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/specialista-v-ergonomii/

Žadatel se může zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky ke zkoušce, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Místo konání zkoušky

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 160 00 Praha 6
zasedací místnost Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie

ORGANIZACE ZKOUŠKY

  • Zkouška probíhá v termínu, místě a čase uvedeném v pozvánce ke zkoušce.
  • Zkouška je neveřejná.
  • Přihlášení uchazeči jsou ke zkoušce zváni formou pozvánky. Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (doklad o dosaženém vzdělání), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce.
  • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Bez dokladu totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
  • Uchazeč, který držiteli autorizace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením neuhradí náklady spojené s provedením zkoušky, se zkoušky nemůže zúčastnit.
  • Při neomluvené neúčasti a zrušení účasti méně než 5 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky dochází k nevratnosti celé úhrady za provedení zkoušky.
  • Zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
  • Jednotlivé části zkoušky probíhají dle Časového harmonogramu zkoušky.
  • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem autorizace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail