Specialista v ergonomii

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je od 25. března 2019 držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii (číslo autorizace 2019/12). To znamená, že bude moci vykonávat výchovu, vzdělávání a přezkušování žadatelů o profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii. Rozhovor na toto téma redakci BOZPinfo poskytl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., vedoucí Oddělení zkušebnictví a certifikace (OS/NB 1024).

Jakým způsobem bude vzdělávání probíhat, jak dlouho a jak bude zakončeno?

Základní vzdělávací program je počítán v celkovém rozsahu 5 dní, které jsou společně se samostudiem a výkonem samotné zkoušky rozděleny do tří etap. Prvá etapa obsahuje dvoudenní soustředění, v němž se budou uchazeči seznamovat s „klíčovými oblastmi ergonomie“. Po nastudování této problematiky v třítýdenním samostudiu následuje další dvoudenní soustředění k „aplikaci ergonomie v praxi“, v rámci kterého účastníci soustředění předloží ergonomické návrhy zlepšení vybraného pracoviště a v rámci diskuzí posoudí možné varianty a možnosti přístupů a řešení ergonomické problematiky. Po další třítýdenní přípravě za účelem vykonání zkoušky následuje poslední pátý den - výkon zkoušky, který je po úspěšném složení zakončen předáním osvědčení Specialista v ergonomii.

Jak bude probíhat zkouška?

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Je stanoveno celkem devět kritérií (oblastí) a uchazeč musí uspět ve všech těchto kritériích. Má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) bude 5 až 6 hodin. Zkouška může být rozložena do více dnů. Bližší informace viz Národní soustava kvalifikací – Specialista v ergonomii.

Jaké podmínky musí být splněny na straně autorizované osoby?

Například vlastní prostory pro provedení zkoušky, dostatečný počet autorizovaných zástupců – odborníků v oblasti ergonomie. Ti jsou zajištěni díky spolupráci s Českou ergonomickou společností a byli schváleni v rámci obdržené autorizace.

Jaké podmínky bude muset splnit uchazeč (jako například u odborně způsobilé osoby v prevenci rizik maturitu a praxi)?

Toto není specifikováno, ale bez předchozích znalostí či praktických zkušeností by uchazeč zkoušku těžko zvládl. Je proto nutná jistá teoretická příprava a praktická dovednost v oblasti ergonomie. Velmi vhodným zázemím se jeví odborná způsobilost v prevenci rizik, neboť takovýto odborník má potřebné zkušenosti s vyhledáváním rizik, jejich hodnocením, zná drtivou většinu právních předpisů k problematice ochrany zdraví. Tj. má dostatečný základ pro zvládnutí problematiky ergonomie, vhodný základ pro vnímání odlišností od plnění požadavků bezpečnosti práce.

Co přesně může potom pracovník vykonávat?

Specialista v ergonomii může u svého zaměstnavatele provádět plánování, řízení a koordinaci ergonomických projektů. To znamená, že provádí ergonomické analýzy a hodnocení, kontroly a audity, definuje kritická místa, navrhuje technická, procesní a organizační opatření za účelem optimalizace ergonomického designu a prevence nemocí z povolání, provádí školení pracovníků zaměstnavatele. Taktéž připravuje návrhy nových pracovišť a výrobních linek dle ergonomických standardů, norem atd. Blíže lze na oprávnění ergonoma v podniku nahlédnout prostřednictvím definování pracovní činnosti Specialista v ergonomii v Národní soustavě povolání.  

Kdy se budou moci přihlásit první uchazeči a jaká bude cena výukového programu?

První uchazeči se mohou hlásit v posledním kvartálu roku 2019 s předpokládaným zahájením soustředění a zkoušek v prvním kvartálu roku 2020. Cenový náklad se v tuto chvíli specifikuje a bude uveden společně s první nabídkou soustředění.

Děkujeme za rozhovor. Množství strukturovaných ergonomických informací, vč. publikace Ergonomické stresory pod kontrolou aneb Ergonomie – jak na to, mohou zájemci získat na adrese http://ergonomie.vubp.cz/.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail