Specialista bezpečnosti práce - tematický celek Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku

Zdroj: 

Stále se ještě můžete hlásit do kurzu Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku, který je jako jeden ze čtyř tematických celků součástí distančního nadstavbového vzdělávání (DNV) Specialista bezpečnosti práce.

Kurz probíhá od 15. března do 21. června 2023 kombinovanou formou (prezenční a distanční - samostudium). V rámci studia jsou zajištěna tři jednodenní pracovní soustředění a jedno závěrečné soustředění za účelem hodnocení studia a předání osvědčení.

Po absolvování tematického celku Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku absolvent bude:

  • rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
  • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
  • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
  • v praktické rovině znát:
  •     postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku,
  •     moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.


Distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce zahrnuje tyto 4 tematické celky, které se cyklicky opakují:

  • Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku,
  • Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení,
  • Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek,
  • Ochrana zdraví a hygiena práce.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení Specialista bezpečnosti práce. Bližší informace o DNV najdete zde.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail