Špatné podmínky na pracovišti a nikdo nic neřeší

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracujeme na jednoúčelových strojích, které zpracovávají hliníkové trubky. Nyní nám nastěhovali stroje tak blízko, že v hale je i víc než 32 °C. Větrání je vyřešeno stropními okny, která se každou chvíli sama zavřou. Také používáme olej na ruce, po kterém mají lidé vyrážky a jeden lékař se vyjádřil, že by tam neměly pracovat mladé ženy, aby se jim narodily zdravé děti. V bezpečnostním listu se mimo jiné píše, že nejzávažnějším účinkem na zdraví člověka v případě požití by mohlo být poškození plic, po inhalaci by mohlo dojít k dráždění očí, malátnosti, zvracení atd. Tento olej se rozprašuje na řezací nůž, aby se uřízla trubka, takže jsou částečky oleje neustále v prostoru pracovišť. Když k nám přijdou pracovníci z hygieny práce, vše normálně prochází a vysokou teplotu na pracovišti a vyrážky zaměstnanců nikdo neřeší.

Já Vám skutečně nemohu poradit nikoho kompetentnějšího přes tuto oblast než státní odborný dozor nad ochranou veřejného zdraví, tedy hygienu práce. Teplotu na pracovištích upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Z Vašeho dotazu nevyplývá, do které třídy práce je Vaše práce zařazena, ale z Vašeho popisu se domnívám, že by mohla být zařazena do třídy IIb. Pro práci ve třídě IIb je optimální teplota 16 °C (+/- 2 °C). Stejně tak i jedině hygiena práce může posoudit škodlivost chemikálie, se kterou pracujete. Podle § 103 zákoníku práce je zákonnou povinností zaměstnavatele, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně.

Pro Vás by asi bylo, podle mého názoru, nejlepším řešením založit si odborovou organizaci, která by se přihlásila k odvětvovému odborovému svazu. Odborová organizace má v oblasti BOZP velká práva a hlavně mohla by se zaměstnavatelem projednávat všechny Vaše připomínky a požadavky. S BOZP by Vám pak pomohl svazový inspektor BOZP, tedy přímo expert na BOZP a tomu by již zaměstnavatel nemohl odporovat. Jednotlivý zaměstnanec samozřejmě toho zmůže sám málo.

Autor článku: 

Komentáře

Z dotazu také není zřejmé, do

20.06.2011 - 20:10 Norbert Chalupa
Z dotazu také není zřejmé, do jaké kategorie byla uvedena práce zařazena (ve smyslu vyhl.č.432/2003 Sb., příslušná meření atd.), dále není zřejmé, zda ve firmě je zajištěna závodní preventivní péče (v daném případě by to bylo velmi zásadní - stanovisko tohoto lékaře). Pokud nepomůže osoba odborně způsobilá (je-li ve firmě taková), pak skutečně nezbývá, než se obrátit na KHS příslušné územní pracoviště, ale obávám se, že s pokusem o založení odborové organizace by tazatelka zle pochodila.

???

21.06.2011 - 09:22 Josef Gajdošík
Jak znám trochu poměry v některých zahraničních firmách (hlavně z ASIE), zřejmě na ně naše kontrolní orgány (OÚIP, KHS) nemají nebo nechtějí. A obávám se, že platí to druhé!

Re: ???

21.06.2011 - 10:18 gabriel zmátlo
Dobrý den s tímto názorem musím souhlasit. A není to jen oblast zahraničních firem. Kdysi jsem řešil naprosto identický případ v jedné firmě (nikoliv v jediné) na severu Čech. Stručně řečeno v té firmě bylo všechno špatně. Hygiena, BOZP, PO o vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ani nehovoříc. Dalo by se skutečně hovořit o otrokářském způsobu zaměstnávání-zejména žen, které svým počtem značně převyšovaly řady taměstnanců-mužů. Nakonec bylo dosaženo toho, že tato firma byla podrobena kontrolám jak z OHS, Inspektorátu práce, tak HZS. A výsledek ??? Bez závad. Nebo abych byl přesný, jedna dvě závady ,,aby se neřeklo" ovšem takového charakteru, že se nad nimi musel odborník pousmát, ovšem se slzou v oku. No a pak ,,se jelo dál " ve starém osvědčeném režimu. Jakým způsobem dosáhl tenkrát zaměstavatel oněch pozitivních zápisů z kontrol je mi dodnes záhada.Ikdyž se jistá alternativa nabízí. Dr. Gabriel Zmátlo

Re: ???

23.06.2011 - 11:16 František Černý
"Otrokářským způsobem" zacházejí se zaměstnanci i firmy ze západní Evropy, zvláště z jedné země, která je tím celkem vyhlášená. Ale to je trochu stranou. Zažil jsem v jedné, ryze české, společnosti konflikt zaměstnavatel versus KHS. Ve zkratce, zaměstnanec KHS zjistil závažné nedostatky v prevenci rizik na pracovištích, která navíc byla, bohužel, podložena i četnými chorobami z povolání. Proto zahájil správní řízení, které vyústilo v uložení pokuty v řádech statisíců korun. Zaměstnavatel využil práva odvolání a krajský hygienik stanovisko územního pracoviště potvrdil. Společnost se tedy obrátila na ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví tehdy stanovisko KHS označilo za nepodložené a s upozorněním na závážné nendodržení správního řádu, ze strany KHS, nařídilo okamžité zrušení správního řízení. Od té doby jakákoli snaha územního pracoviště KHS zahájit s touto společností správní řízení byla téměř vždy zastavena z kraje. V posledním případě (ještě není uzavřen) dorazili odvolání na místo řešit dokonce osobně právník a vedoucí odboru hygieny práce z kraje a před vedoucím závodu a dalšími zaměstnanci společnosti, "školili" pracovníka územního pracoviště KHS, takovým způsobem, že ho už snad nikdo nikdy nebude moci brát vážně. Omlouvám se za tuto litanii, jen jsem chtěl naznačit, že za vším nemusí být jen korupce - v tomto případě bylo jednání společnosti vůči KHS, vedeno z pozice síly a zřejmě i s využitím politických tlaků na ministerstvo. No a státní orgány si rychle začly navzájem házet klacky pod nohy...........

Slušný titulek se nanabízí..........

21.06.2011 - 12:08 Josef Gajdošík
Doufám, že tuto rubriku monitoruje někdo z SÚIP a začnou konečně plnit význam slov ze svého názvu!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail