Sociálně ekonomické důsledky nízké úrovně BOZP - on-line dotazník

Nízká úroveň BOZP často vede k nehodám, poškození majetku, ekologickým škodám a nejzávažněji k úrazům a poškození zdraví zaměstnanců. Tyto důsledky představují značnou ekonomickou zátěž pro zaměstnavatele, zaměstnance a společnost jako celek. Vedle skutečného etického a humánního rozměru stále existuje problém ekonomického oceňování lidského utrpení a škod na zdraví.

TÉMA: Motivace; prevence versus důsledky; řeč peněz a BOZP – „Kolik to bude stát?“; „Je to nezbytné?“; „Vyplatí se to?“; „Jaký bude konkrétní přínos vložených prostředků?“ apod.

Významná šetření problematiky BOZP a pracovních podmínek ESENER Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik zkoumá, jak je v praxi na evropských pracovištích řízena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví. realizovaná v EU přináší o podnicích v ČR (vzorek 1 tisíce zejména MSP) dosti „nelichotivé“ výsledky. Často se názory a postoje managementu podniků na BOZP zásadně odlišují (úplně vybočují) od všech ostatních evropských zemí. Tato problematika management nezajímá a dokonce tvrdí, že se jich netýká. Vypadá to, že v ČR je hospodářská a podnikatelská činnost bez rizik. Jak je potom možné, že ročně dojde k mnoha desítkám tisíc pracovních úrazů (oficiálně přiznaných), více než sto smrtelným pracovním úrazům a dalším škodám? V ekonomickém vyjádření se celospolečenské náklady a ztráty v ČR z těchto důvodů ročně pohybují mezi cca 15 až 30 miliardami korun. Kde je „zakopaný pes“? Má vedení podniků zájem odborně, efektivně řídit a optimalizovat náklady a výdaje na BOZP nebo jen se snaží minimalizovat „nutné zlo“ či dokonce tyto povinnosti v prevenci rizik obcházet a cíleně nečinit (malé obavy z inspekce, pokut, uzavření provozů apod.)?

Jaká je realita z pohledu lidí, kteří se problematikou BOZP zabývají nebo se jich problematika BOZP reálně dotýká?

V rámci výzkumné činnosti VÚBP, v.v.i., realizuje šetření zaměřené na podniky, na jejich přístupy a zkušenosti s ekonomickou stránkou BOZP, náklady a ztrátami v důsledku nezvládnutí rizik, nehod, pracovních úrazů a dalších poškození zdraví zaměstnanců.

Dle dosavadních poznatků se nevhodné pracovní prostředí, ztížené pracovní podmínky, neúměrná fyzická i psychická zátěž, nízká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci projevují ve zvýšené absenci pracovníků pro nemoc a úraz a ta se ve svém důsledku následně negativně promítá do produktivity práce. V podnikové praxi zpravidla chybí přesné informace o nákladech spojených se zajištěním úkolů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, popřípadě i údaje o transakčních nákladech spojených s pracovním úrazem apod. Obvyklá forma evidence nákladů, zejména pak účetní evidence, běžně neposkytuje podklady pro tyto informace. Podniky vesměs zahrnují tyto náklady a výdaje do režijních položek. V této souvislosti je také poukazováno na jeden závažný aspekt. Zásadně chybí ekonomická motivace a stimuly, které by podpořily snahy firem o zvyšování úrovně BOZP.

Obracíme se proto opět na vás, na odbornou veřejnost, na uživatele a návštěvníky těchto webových stránek s řadou otázek, které se týkají konkrétní reality v podnikové praxi. Vaše názory a odpovědi přispějí k přesnějšímu definování potřeb, hlavních problémů a návrhů opatření k řešení.

On-line dotazník

(sběr dat byl ukončen 25.3.2015)

Předem děkujeme!

Všechny vyplněné dotazníky s uvedenými kontaktními údaji zařadíme do slosování o balíčky reklamních dárkových předmětů. Tato odměna čeká na pět náhodně vylosovaných. Hlavní odměna pak čeká na dalšího náhodně vylosovaného, kterému bude poskytnuta zdarma účast na odborném semináři dle výběru z aktuální nabídky VÚBP, v.v.i., pro tento rok.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail