Snížení pracovního úvazku z důvodu pracovního úrazu a náhrada mzdy

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem odškodňována ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Byl mi stanoven stop výdělek. Poté jsem nastoupila nové zaměstnání, ve kterém jsem dosahovala vyšších výdělků jak před vznikem škody, tak tzv. stop výdělku. Bohužel po půl roce mi po hospitalizaci v nemocnici v příčinné souvislosti s prodělaným úrazem, na doporučení ošetřujícího lékaře, po domluvě se zaměstnavatelem, byl snížen pracovní úvazek na 0,6, a tím došlo k opětovnému snížení výdělku. Mám prosím nárok na náhradu ušlé mzdy v novém zaměstnání v rozdílu plného pracovního úvazku a 0,6? Nedošlo náhodou u mě k podstatné změně poměrů, která ruší jak výdělek před vznikem škody, tak stop výdělek?

Ano, to je tzv. podstatná změna poměrů poškozeného. Podle ustanovení § 271u zákoníku práce platí, že změní-li se podstatné poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. O právně relevantní změnu poměrů se jedná jen tehdy, spočívá-li změna poměrů přímo v osobě poškozeného a jde-li o změnu podstatnou. Pro závěr, zda došlo k podstatné změně poměrů ve smyslu tohoto ustanovení, je nezbytné porovnat poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení náhrady za ztrátu na výdělku, a nové poměry poškozeného. Změna poměrů zpravidla spočívá ve změnách zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, ať již v kladném či záporném smyslu a ve výdělkových schopnostech zaměstnance, které jsou s tím spojeny.

Tak kupříkladu se mohou následky pracovního úrazu (nemoci z povolání) upravit natolik, že zaměstnanec je schopen (od určitého data) zastávat stejnou práci (a dosahovat stejných nebo vyšších výdělků) jako před úrazem. K tomu – jak vyplývá z Vašeho dotazu - u Vás došlo. Naproti tomu je podstatnou změnou poměrů samozřejmě i zhoršení zdravotního stavu. Není vyloučeno, že u jednoho zaměstnance dojde po dobu pobírání náhrady za ztrátu na výdělku k podstatné změně spočívající jak ve zlepšení zdravotního stavu, tak ve zhoršení zdravotního stavu. A k tomu u Vás asi došlo. Jak mi vyplývá z Vašeho dotazu, nejprve Vám nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vznikl a poté – při změně zaměstnání – zanikl. Dnes dochází k další změně poměrů – Váš zdravotní stav se zhoršil a bude třeba Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku obnovit. Doporučuji, abyste vešla v jednání s odpovědným zaměstnavatelem (se zaměstnavatelem, který odpovídá za pracovní úraz), aby toto projednal s pojišťovnou. Pojišťovna určitě bude vyžadovat lékařský posudek o tom, že Váš současný zdravotní stav je v přímé příčinné souvislosti s původním pracovním úrazem, a to budete muset prokázat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail