Snadná a přehledná evidence zařízení, řízení revizí VTZ, kontrol, údržby a školení

Zdroj: 

Představujeme vám nový produkt určený pro snadnou a přehlednou správu provozovaných zařízení, řízení revizí VTZ, kontrol, údržby, kalibrací, školení apod.

Produkt Enterprise Inspection Manager © (EIM©), určený pro snadnou a přehlednou správu provozovaných zařízení, řízení revizí VTZ, kontrol, údržby, kalibrací, školení apod., vyvinula společnost Digital Data 3D, s. r. o. Jedná se o moderní, modulární systém, jejž ocení zejména pracovníci zodpovědní v organizaci za oblast BOZP. Jednoduše ovladatelný systém je připraven k okamžitému nasazení jak ve státní správě či obecní samosprávě, tak i v ryze soukromých organizacích, zejména pak tam, kde je zavedena metodika řízení kvality ISO 900X.

Evidence zařízení, správa a řízení revizí VTZ, kontrol či školení, včetně plánování financí, je náročnou oblastí, jelikož se týká velkého množství různorodých prvků, podléhajích rozdílným předpisům a normám. To klade vysoké nároky na zodpovědné pracovníky, kteří se musí denně vypořádávat nejenom s vedením aktuální evidence, termínů revizí, prohlídek či školení, nýbrž musí sledovat i související a měnící se předpisy. I přes to, že je tato činnost upravena zákonem s nemalými sankcemi, je v mnoha případech vedením organizace nepochopitelně odsunuta na okraj jejich zájmu.

Systém EIM© byl navržen tak, aby plně pokryl současné potřeby ve správě a evidenci dotčených zařízení a řízení revizí a kontrol z pohledu organizace, včetně plánování potřebného objemu finančních prostředků na jejich zajištění. Poskytuje nástroje pro správu a evidenci zařízení. Lze evidovat od stavebních děl (areály, mosty, tunely, silnice, budovy, podlaží, místnosti, komíny, podzemní a povrchová důlní díla, ...), přes elektroinstalace stavebních děl (rozvaděče, hromosvody, ...), technologická zařízení (VTZ, technologické celky, výrobní linky, dopravní prostředky, ...) včetně jejich elektroinstalace až po elektrické spotřebiče či prozatímní elektroinstalace. Samozřemostí je i evidence prostředků požární ochrany (detekce a signalizace, stabilní hasící prostředky, hydranty a hasící přístroje).

Enterprise Inspection Manager

Dále systém obsahuje nástroje pro správu a řízení revizí, kontrol, údržby, kalibrací, zahrnující více než 210 základních skupin s možností dalšího rozšíření dle potřeby klienta. Neodmyslitelnou součástí je správa a řízení školení pracovníků nebo správa a řízení legislativních předpisů, norem a interních firemních dokumentů. Tomu všemu je nadřazen administrativní modul, umožňující základní správu a nastavení systému s téměř 16.000 předdefinovanými záznamy.
 
Systém je navržen tak, aby měl koncový zákazník maximální volnost ve volbě požadovaných modulů a submodulů, které mohou pracovat nezávisle na sobě. Není tak odkázán na nákup plné verze za plnou cenu. Na základě jeho potřeb a požadavků lze systém upravit a dodat tak, aby z počátku pokryl pouze základní požadavky a to i s ohledem na konečnou cenu produktu. Zákazník tak může začít provozovat systém již s jedním modulem a využít např. submodul Elektrické spotřebiče nebo Hasící přístroje. Po seznámení se s aplikací může být systém EIM© v následujícím období dále rozšiřován.

Filosofie systému EIM©.

Filosofií systému EIM© je, aby všechny vložené záznamy byly ve vzájemné interakci. Systém umožňuje nejen strukturované (hierarchické) uspořádání záznamů, nýbrž i jejich vzájemné propojení. Např. technologické zařízení může být napojeno na elektroinstalaci a detekci požáru a umístěno v konkrétní místnosti budovy. Pak, z pohledu místnosti, detektoru požáru nebo elektroinstalace (zásuvky), můžeme vidět, jaká zařízení jsou na daném prvku připojena. Jednotlivá zařízení mohou být dále rozšířena o tzv. příslušenství, které může taktéž podléhat revizím, kontrolám, kalibracím apod.
 
Každý prvek lze zařadit do jedné či více kontrolovaných skupin. Např. evidujeme-li výtah jako celek, můžeme jej zařadit jak do revize zdvihacích zařízení, tak i do revize elektrických zařízení. V rámci každé kontroly můžeme vést evidenci zjištěných a odstraněných závad, včetně obrazové dokumentace.
 
Samozřejmostí je možnost připojení a vedení poznámek ke každému záznamu, komentujících samotný záznam či provedené změny, případně připojení externích příloh typu PDF, Excel, text, obrázek, video apod. a to vše strukturovaně. Všechny záznamy mohou také sdílet příslušné legislativní předpisy, normy či interní dokumenty.
 
Systém EIM© disponuje téměř stovkou předdefinovaných seznamů a přehledů, umožňující prohlížení, třídění, tisk a export. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje uložení uživatelsky definovaného nastavení a jeho opětovné a rychlé použití. Identifikátory položek (identifikační, evidenční a jiné kódy) jsou systémem automaticky převáděny na čárový kód. Opětovně, pomocí čtečky čárových kódů, lze v systému nalézt konkrétní záznam. V systému lze libovolně vyhledávat dle zadaných slov a pojmů a z přehledu výsledku vyhledávání lze přecházet na detail (kartu) záznamu.

Enterprise Inspection Manager

Integrovaný textový procesor umožňuje psaní zpráv, aniž by bylo nutno opustit aplikaci. Bohaté možnosti formátování textu, vkládání obrázků, grafů a tabulek poskytují volnost při vytváření textových dokumentů, včetně tisků a exportů. Princip záložek dovoluje uživateli, aby měl otevřeno či rozpracováno více současně otevřených formulářů. Nestačí-li standardní formulář k popisu prvku, lze použít šablony rozšiřujících vlastností, kde lze definovat další konkrétní chybějící položky pro popis prvku.
 
Nasazením systému Enterprise Inspection Manager © dosahují organizace nejen zlepšení a zpřehlednění předepsaných parametrů BOZP, ale i nezanedbatelných úspor v každoročních výdajích, vynakládaných na jejich zajištění.
 
Trial verze aplikace je dostupná na http://digitaldata3d.eu/, kde si ji po registraci můžete stáhnout a vyzkoušet. Verze je omezena pouze časově a po zaplacení ji lze vzdáleně aktivovat.

Komentáře

Operační systém

07.01.2014 - 18:16 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, jaké jsou požadavky na operační systém. Používáme počítače Apple s OS X Maverics 10.9 Děkuji Miroslav Valta

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail