Smrtelný pracovní úraz vazače

Zdroj: 
Zaměstnavatel nepřijal dostatečná opatření k předcházení rizikům při práci s těžkým břemenem a dalšími díly a zaměstnanec – vazač utrpěl smrtelný pracovní úraz.

Úrazový děj

V době úrazu se pracovník pohyboval po vnitřní části na zemi položeného břemene (svařence), jehož horní část měl před svým hrudníkem a za ním byl umístěn další svařenec. Prsty pravé ruky měl v blízkosti vázacího řetězu, kterým bylo břemeno v horní části obepnuto. Po položení břemene – rámu na podlahu a uvolnění vázacího řetězu si pracovník stoupl mezi manipulovaný rám a poblíž položený stejný rám (uložený ale v jiné poloze). Po tom, co si stoupl na spodní část břemene – rámu, došlo vlivem jeho hmotnosti k naklonění rámu směrem k němu. Horní část rámu ho přitlačila k poblíž položenému stejnému rámu, a to mu způsobilo zranění v oblasti hrudníku. Vlivem naklonění břemene – rámu došlo také k napnutí vázacího řetězu, který pracovníkovi přivřel ukazováček pravé horní končetiny k horní části rámu. Na následky zranění pracovník zemřel.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

  • Postižený byl zdravotně způsobilý pro funkci vazače. Absolvoval školení pro tuto funkci a školení bezpečnosti práce.
  • Byl seznámen s manipulačním návodem pro rám, se kterým pracoval. Byl tam podrobně rozepsán postup při manipulaci, otáčení a uložení rámu. Nebyl ale uveden postup pro případ, že k rámu budou připevněna přídavná výrobní zařízení.
  • Samotná hmotnost břemene – 11 900 kg – vyvolává pocit, že pohybem těla osoby po konstrukci svařence se nemůže způsobit jeho náklon – vychýlení z ustálené polohy.
  • Riziko bylo známé pouze částečně – v manipulačním návodu je podrobně rozepsán postup při manipulaci, otáčení a uložení rámu. Z toho vyplývá, že postižený měl jako vazač před uložením břemene provést podložení tak, aby byla zajištěna stabilita břemene.
  • Ze směrnice u zaměstnavatele, se kterou byl postižený seznámen, vyplývá, že jeho poloha vůči břemeni a okolí měla být bezpečná, na předpokládané místo uložení břemene měly být umístěny podložky, které rozměrově měly odpovídat ukládanému břemeni.
  • Analýzou zjištěných příčin bylo zjištěno, že uložení rámu bez dřevěných podložek nebylo běžným a trpěným jevem. Při dodržení běžných požadavků pro ukládání břemen vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nemuselo ke vzniku pracovního úrazu dojít. Co postižený zamýšlel provádět, nebylo zjištěno.

Porušení povinností zaměstnavatele postiženého zaměstnance: nebylo zjištěno.

Porušení povinností postiženého zaměstnance:

Ustanovení § 106 odst. 4 písm. c), d) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím že před vznikem pracovního úrazu nepodložil břemeno tak, aby byla zajištěna stabilita břemene, jak to bylo v manipulačním návodu a ve směrnici. Dále proto, že jeho poloha vůči břemeni a okolí nebyla bezpečná. Nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, nedodržel stanovený pracovní postup.

Porušení povinností jiného subjektu – zaměstnavatele, u kterého došlo k pracovnímu úrazu:

Ustanovení § 102 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů tím, že nepřijal dostatečné opatření k předcházení rizikům dle ostatního předpisu, protože pro práci s rámem, ke kterému byly z výrobních důvodů připevněny další díly – držák kozlíku a rám nápravy, nezajistil navržení činnosti dle čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480-1 tak, aby byla prováděna bezpečně i v situaci, kterou vazač při plnění úkolů není schopen vyhodnotit jako nebezpečnou. Všeobecně navržené postupy se při vzniklé události projevily jako nedostatečné.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého a zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla doručena.
Organizační: nebyla doručena.
Výchovná: nebyla doručena.

Zhodnocení opatření bude provedeno po obdržení přijatých opatření.

Opatření uložená OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Opatření nebylo uloženo, protože dle dostupných informací byla zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, přijata opatření proti opakování pracovního úrazu. Prozatím ale nebyla na OIP doručena.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail