Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2011 a dále jejich vývojem od roku 2002. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech.

Část 10. Způsoby a druhy zranění...

Část 10. Způsoby a druhy zranění...

 5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

V grafu 5.5 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů podle způsobu zranění. Naprostá většina (102, tj. 82 %) jich byla způsobena mechanickým působením:

 • horizontální pohyb a střet s překážkou (převážně doprav. nehody) 37 případů,
 • vertikální pohyb a střet s překážkou (pády):

  • předmětu na osobu 27 případů,
  • osoby  na  předmět  18 případů,
 • kontakt se strojem (stisknutí, rozdrcení):

  • mobilním (např. motorové vozidlo) 7 případů,
  • stacionárním (dopravník, výrobní linka) 6 případů,
 • kontakt s odletujícími materiály, úlomky, částicemi (vč. vražd) 7 případů.

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

U 125 smrtelných pracovních úrazů bylo evidováno 126 druhů zranění, z nichž většina byla způsobena mechanickým působením (90 ze 126). Byly to tyto druhy zranění:

 • mnohočetná poranění 41
 • poranění mozku, míchy a vnitřních orgánů  34
 • rozdrcení, otevřené rány, traumatická amputace 8
 • zlomeniny, vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů 3
 • účinky mechanického tlaku 4

Následující přehled přináší podrobnější údaje o druzích zranění (90 ze 126), pokud je bylo možno z dostupných dokumentů zjistit.

Jsou to:   

 • zhmoždění, rozdrcení mozku 7
 • poranění srdce aj. nitrohrudních, nitrobřišních a pánevních orgánů 9
 • roztržení, rozdrcení, traumatická ruptura vnitřního orgánu 1
 • pohmoždění, traumatický hematom vnitřního orgánu 17
 • zhmoždění 2
 • rozsáhlá devastace těla 8
 • poranění mnohočetné, nespecifikované 28
 • poranění mozku a vnitřních orgánů se zlomeninami kostí 1
 • pohmoždění, rozdrcení vnitřních orgánů spolu se zlomeninami kostí 1
 • zhmoždění mozku a vnitřních orgánů spolu se zlomeninami kostí 1
 • zlomeniny s otevřenými ranami nebo rozdrcením 2
 • zlomenina 3
 • traumatická amputace 1
 • rozdrcení 2
 • otevřená rána 1
 • střelná rána 2
 • dušení, udušení (mechanickým ohrožením dýchání) 4

Druhy zranění způsobené jiným než mechanickým působením (20 ze 126):

 • Otravy, toxické účinky látek, dušení, tonutí  12

  • otrava, toxické účinky látek (6)
  • udušení (nedostatkem kyslíku) (2)
  • utonutí (4)
 • Účinky elektrického proudu, blesku 4
 • Popálení, opaření, poleptání, omrzliny, účinky záření, horka 1
 • Následky námahy, šok, cizí těleso 3
 • Druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanickým působením) 16

 Indispozice

Zranění zaměstnanci byli indisponováni alkoholem ve 4 případech. Největší množství alkoholu v krvi bylo 2,14 promile. Jednalo se o 2 pády osob z výše (střecha a lešení). Dále šlo o převrácení traktoru za jízdy a pád manipulovaného předmětu na zaměstnance.

Jako další indispozice byly zaznamenány: záchvat (4 případy), mikrospánek (2 případy) a vysoký věk.

Pracovní neschopnost

Ze 125 případů skončilo 110 okamžitým úmrtím zaměstnance. Zbylých 15 případů skončilo jako závažné pracovní úrazy, které se postupně měnily ve smrtelné. Maximální doba pracovní neschopnosti byla 211 dnů a celkem u těchto 15 případů bylo evidováno 687 dnů pracovní neschopnosti. V grafu č. 5.6 jsou uvedeny jen ty případy v typech událostí, kde nedošlo k okamžitému úmrtí zaměstnance. Je zde znázorněno množství případů, kde nastalo úmrtí ihned a kde až po pracovní neschopnosti (závažné pracovní úrazy).

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Autor článku: 

Komentáře

Statistika a skutečnost

28.11.2012 - 12:14 Radoslav Vlasák
Nabízí se otázka, zda jsou podchyceny skutečně všechny smrtelné pracovní úrazy, zvlášť ve světle zjištění o nelegálním zaměstnávání (ať už našich lidí, či cizinců), To už ale nemůže ovlivnit zpracovatel statistiky - a je diskutabilní, zda vůbec někdo, když zaměstnávání "načerno" je pořád tak lukrativní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail