Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2011 a dále jejich vývojem od roku 2002. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech.

Část 4. Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích

Část 4. Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích

 3 Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích

 3.1 Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích v roce 2011

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Graf č. 3.1.1 zobrazuje podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2011 v odvětvích (CZ-NACE) podniků - zaměstnavatelů. Z grafu plyne, že v roce 2011 došlo k největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů (31, tj. 28,8 %) u podniků zabývajících se zpracovatelským průmyslem. Protože zde ale bylo zaměstnáno 26,4 % pojištěnců ČR (graf č. 3.1.2) vykázal zpracovatelský průmysl nižší četnost smrtelných pracovních úrazů než ČR (0,28).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů č. 3.1.1 a 3.1.2 byla některá odvětví, v nichž došlo k ojedinělým smrtelným pracovním úrazům, sloučena a označena jako „ostatní odvětví“: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti (M), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Vzdělávání (P.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.) a Činnosti exteritoriálních organizací (U.).  

Graf č. 3.1.2 zobrazuje podíl počtu pojištěnců v roce 2011 v odvětvích (CZ-NACE).

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Graf č. 3.1.3 zobrazuje podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2011 v odvětvích (CZ-NACE) událostí, při nichž k úrazu došlo.

 

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Autor článku: 

Komentáře

Statistika a skutečnost

28.11.2012 - 12:14 Radoslav Vlasák
Nabízí se otázka, zda jsou podchyceny skutečně všechny smrtelné pracovní úrazy, zvlášť ve světle zjištění o nelegálním zaměstnávání (ať už našich lidí, či cizinců), To už ale nemůže ovlivnit zpracovatel statistiky - a je diskutabilní, zda vůbec někdo, když zaměstnávání "načerno" je pořád tak lukrativní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail