Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2011 a dále jejich vývojem od roku 2002. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech.

Část 3. Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

Část 3. Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

2 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

2.1 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích v roce 2011

Graf č. 2.1.1 znázorňuje podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v jednotlivých krajích v roce 2011. Z porovnání  četností smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých krajích a v ČR vyplývá, že:

  • výrazně vyšší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr (0,30), vykázaly kraje: Jihočeský (0,52), Ústecký (0,46), Moravskoslezský (0,46) a Jihomoravský (0,38),
  • zhruba stejně vysoké hodnoty jako republikový průměr vykázaly kraje: Karlovarský (0,33), Pardubický (0,32), Plzeňský (0,28), Olomoucký (0,25) a Královéhradecký (0,25),
  • nižší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr, vykázaly kraje: Zlínský (0,23), Liberecký (0,22), hl. m. Praha (0,21), Vysočina (0,17) a Středočeský (0,15).

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

2.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v krajích

Grafy č. 2.2.1 a 2.2.2 zobrazují vývoj hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti (počtu a četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců) v jednotlivých krajích od roku 2002 do roku 2011. Z grafu č. 2.2.2  vyplývá, že četnost smrtelných pracovních úrazů je v hl. m. Praze trvale nižší než činí průměrná hodnota tohoto ukazatele v ČR, na druhé straně v Moravskoslezkém kraji je tato hodnota zpravidla vyšší.

Grafy č. 2.2.1  Smrtelné pracovní úrazy v krajích ČR v letech 2002 - 2011

Smrtelná pracovní úrazovost 2011
 

Grafy č. 2.2.2 Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích ČR v letech 2002 - 2011

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Autor článku: 

Komentáře

Statistika a skutečnost

28.11.2012 - 12:14 Radoslav Vlasák
Nabízí se otázka, zda jsou podchyceny skutečně všechny smrtelné pracovní úrazy, zvlášť ve světle zjištění o nelegálním zaměstnávání (ať už našich lidí, či cizinců), To už ale nemůže ovlivnit zpracovatel statistiky - a je diskutabilní, zda vůbec někdo, když zaměstnávání "načerno" je pořád tak lukrativní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail