Směrnice založené na zásadách nového nebo globálního přístupu, ve kterých se však nestanoví označení CE

V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny ke směrnicím založeným na zásadách nového nebo globálního přístupu, ale nestanoví se zde označení CE. Seznamy jsou k dispozici v českém znění.

Předmět směrnice Číslo směrnice, rozhodnutí Pozměněno,
doplněno
Úřední věstník EU ** Evropské normy
1.
Zavedení v ČR
Právní předpis
Obaly a obalové odpady 94/62/ES 2005/20/ES
KOM/2007/0824
L 365/10/94
L 070/17/05
OJC 44 z 19.2.2005  Zákon č. 477/2001 Sb.
Vysokorychlostní železniční sítě 96/48/ES zrušena ke dni 19.7.2010 nahrazena
2008/57/ES 
2010/713/EU  
Doporučení Komise 2011/622/EU L 319/1/2010

 

OJC 214 z 20.7.2011
OJC 97/11 z 16.4.2010

 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. vybrané články.
Námořní zařízení 96/98/ES    

 

98/85/ES
2002/75/ES
2002/84/ES
2008/67/ES
2009/26/ES
L 046/25/97
L315/14/98
L254/1/2002
L324/53/2002
L171/16/2008
L113/1/2009

--

Nařízení vlády
č. 266/2009 Sb.  

 

Konvenční železniční sítě 2001/16/ES  2004/50/ES
2006/861/ES
2006/920/ES
2007/32/ES
L110/01/2001
L164/114/2004
L344/1/2006
L359/1/2006
L141/63/2007
OJC 97/18z 16.4.2010
OJC 243 z 10.10.2006 

 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
vybrané články

Poznámky:
*)       Číslo věstníku / strana / rok vydání.
**)     České znění se vyskytuje pouze u seznamu evropských norem publikovaných po 1.5.2004
***)   Nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb. a 34/2011 Sb. 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail