Směrnice v EU k hluku

Hluk ve venkovním prostoru, emise hluku civilních letadel, přípustná hladina akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

Přehled směrnic z databáze EUR-Lex. České překlady názvů směrnic jsou krácené.

Prevence hluku
číslo sm. název zavedení v ČR

Zpráva
KOM(2011) 321
 

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě KOM(2011) 321 o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES (V Bruselu dne 1.6.2011)  
Směrnice EP a Rady
2002/49/ES
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí  vyhl. č.523/2006 Sb.
Směrnice EP a Rady
2002/30/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství zákon  č.49/1997  ve znění 189/1999 Sb., 146/2000 Sb., 258/2002 Sb., 167/2004 Sb., 413/2005 Sb.,  225/2006 Sb., 186/2006 Sb., (UZ  č.439/2006 Sb. ), 124/2008 Sb. , 227/2009 Sb., 274/2008 Sb.,281/2009 Sb., 301/2009 Sb.a 407/2010 Sb. 
vyhl. 108/1997 Sb.  ve znění č.101/1999 Sb.,  č.244/2003 Sb., č.359/2006 Sb., č.410/2006 Sb., 64/2010 Sb., 314/2010 Sb.
Směrnice EP a Rady
2000/14/ES
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí změněno směrnicí 2005/88/ES NV č.9/2002 Sb. ve znění č.342/2003 Sb. a č.198/2006 Sb.

Směrnice Rady
89/629/EHS

Směrnice Rady 89/629/EHS o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel výnos č.360/1990 Sb.
Směrnice Rady
70/157/EHS
 
Směrnice Rady 70/157/EHS,týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel, změněno směrnicí 73/350/EHS, 77/212/EHS, 81/334/EHS, 84/372/EHS, 84/424/EHS, 87/354/EHS, 89/491/EHS, 92/97/EHS, 96/20/ES, 1999/101/ES, 2006/96/ES,  2007/34/ES  vyhl. č. 341/2002 Sb. ve znění č.100/2003 Sb. a č.197/2006 Sb. , č. 388/2008 Sb., 283/2009 Sb. a 216/2010 Sb.

 

   

 

   

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail