Směna navíc pro zaměstnavatele. A bez žádné náhrady?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji v nepřetržitém provozu, tzv. kolotoč 2, 2, 3. V minulém kalendářním roce 2017 jsme měli odpracovat 260 směn a nám vyšlo podle "kolotoče" odpracovat 261 směn. Zaměstnavatel nám tvrdí, že za tuto směnu, kterou jsme odpracovali navíc, nemáme nárok na náhradní volno nebo příplatek za přesčas, protože prý v jiném roce nám třeba vyjde méně směn, než je zákonná pracovní doba. Má na tento postup nárok?

Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je podle definice tohoto pojmu {§ 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce} takové rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Váš zaměstnavatel by Vám především měl sdělit, od kdy počítá toto vyrovnávací období, v praxi to nemusí být vždy od prvního týdne v kalendářním roce a už vůbec ne od Nového roku. Pracovní doba se počítá v týdnech a ne v měsících nebo v roce. Plánovací kalendář není vůbec směrodatný pro učení počtu odpracovaných hodin, to je pouhá pomůcka pro mzdové účetní.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by u Vás působily odbory, proto také nepředpokládám, že byste měli 52 týdenní vyrovnávací období pro zpracování vašeho harmonogramu. Vám se tedy musí pracovní doba srovnávat cca v pololetí po uplynutí 26 týdnů a za oněch 26 týdnů musíte odpracovat 975 hodin a dost. 975 hodin představuje při 8 hodinových směnách 130 směn za vyrovnávací období. Po uplynutí tohoto vyrovnávacího období Vám musí zaměstnavatel spočítat přesčasy a doplatit vám je.

Pokud ovšem máte kolektivní smlouvu a 52 týdenní vyrovnávací období, pak by měla na harmonogram směn a jeho zpracování dohlížet odborová organizace. Nelze mechanicky stanovit 52 týdenní vyrovnávací období pro nerovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobu a nesledovat, jak zaměstnavatel s ním při sestavování harmonogramu směn zachází. Když byste měli další problémy s rozvrhováním pracovní doby u zaměstnavatele, tak Vám doporučuji obrátit se na oblastní inspektorát práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail