Školní a pracovní úrazy dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců v ČR (Evropský týden BOZP 2006 pro mladé a o mladých)

Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15 – 18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích. Toto Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti.

6) Školní úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí

6) Školní úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí

Zdroj: ÚZIS

Níže uvedené statistické údaje ministerstva zdravotnictví publikované Ústavem zdravotnických informaci a statistiky ČR (ÚZIS) nasvědčují tomu, že ne všechny školní úrazy jsou školní statistikou zaregistrovány a evidovány. Výkazy chirurgických oborů (ZZ A(MZ)1-01) zachytí nejvíce úrazů, protože lidé po úrazu hledají většinou první pomoc právě na těchto odděleních. Jedná se o ambulantní pracoviště těchto chirurgických oborů: chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, dětská chirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie.

Četnost takto registrovaných školních úrazů v roce 2005 činila 4,61 případů na 100 dětí, žáků a studentů, což je více než dvojnásobná frekvence, než vykazuje školní statistika (podle výkazu Škol (MŠMT) V 36-01).

Navíc lze ze zdravotnických a školních statistik dovodit, že četnost školních úrazů vzrostla ve školním roce 2004/5 v porovnání se školním rokem 2003/4 (ve kterém četnost školních úrazů činila 4,45 případů na 100 žáků) o 5,9 %,.

Poměrně nízký počet školních úrazů vykazovaných ČŠI je pochopitelný vzhledem k tomu, že tento informační systém se nachází v úplném počátku svého rozvoje.

Klikněte pro zvětšení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail