Školení v oblasti dýchacích přístrojů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová.

U nás ve firmě máme čpavkové hospodářství. Obsluha strojovny má k dispozici v případě krizové situace ochranné masky s filtry i dýchací přístroje. Dilema mi vzniká po debatě s naším školitelem BOZP, který nám tvrdí, že není nutné obsluhu strojovny školit v oblasti dýchacích přístrojů, ani není nutností jejich nácvik s těmito dýchacími přístroji (podobně jako tomu je u jednotek PO). Stačí pouze docházet do nemocnice na vyšetření kontroly plic. Je tedy nutné kvůli ochraně tuto obsluhu školit? Pokud ano, kde najdu obsah tohoto školení? Je nutný pravidelný nácvik?

Uvádíte, že obsluha strojovny čpavkového hospodářství má k dispozici pro případ krizové situace ochranné masky s filtry i dýchací přístroje. Pokud se týká dýchacích přístrojů, tak tyto slouží jako ochranný prostředek dýchacích orgánů, které musí chránit zaměstnance, tj. obsluhu strojovny, před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky). Aby tyto dýchací přístroje mohly v případě potřeby plnit svou ochrannou funkci pro obsluhu strojovny, musí být, kromě provádění jejich kontrol a zajišťování dalších požadavků daných výrobcem, zaměstnanci s používáním těchto ochranných prostředků seznámeni. Tento požadavek je dán v § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Všechny informace pro vycvičené a poučené osoby ohledně např. použití, kontrol před použitím, nasazení a přizpůsobení, údržbě a skladování dýchacích přístrojů jsou obsaženy v návodu k použití dodávaném výrobcem (viz ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů). Ochranné prostředky dýchacích orgánů mají být v pravidelných intervalech udržovány kvalifikovanou osobou a mohou být používány pouze vhodně zacvičenými osobami, které jsou s nimi náležitě seznámeny.

Z výše uvedeného vyplývá, že obsluze strojovny nestačí absolvovat pouze vyšetření plic, ale k ochraně života a zdraví obsluhy je nezbytně nutné seznámení těchto osob s používáním dýchacích přístrojů. Další informace jsou k dispozici, jak už bylo výše uvedeno, v návodu k použití, který dodává výrobce k danému typu dýchacího přístroje, příp.v ČSN EN.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail