Školení "řidičů - referentů"

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mám dotaz ohledně zaměstnanců, kteří občas řídí služební vůz, tzv. řidiči - referenti. Pokud by se zaměstnanec při řízení zranil, je nutné mít nějaký doklad o školení řidičů? Pokud ano, jakou formou má být školení provedeno?

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“ Plní-li zaměstnanec některé pracovní úkoly jako tzv. řidič referent, je to výkon práce a na tuto práci se citované ustanovení plně vztahuje. Podle zákoníku práce je tedy jednoznačné, že se při výkonu pracovní činnosti školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo. Zákon se z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. I v tomto případě zákon nestanovuje jednoznačně formu provedení ověření znalostí pracovníka. Provedení školení a ověření znalostí musí být však prokazatelně zadokumentováno. Není třeba, aby řidič - referent měl o absolvovaném školení u sebe nějaký doklad.

Autor článku: 

Komentáře

Možné doplnění

03.07.2013 - 11:09 Radoslav Vlasák
Možná by bylo dobré doplnit odpověď o to, co většinou není obecně známo, že pokud řidič tzv. referentského vozidla utrpí úraz při dopravní nehodě a orgány Policie ČR konstatují výlučně jeho zavinění (tj. porušení příslušných dopravních předpisů), může být tento fakt zaměstnavateli (ale i soudy) kvalifikován jako nedodržení předpisů BOZP, s nimiž byl seznámen (je držitelem řidičského průkazu) a jejichž dodržování bylo vyžadováno a kontrolováno (vyžaduje a kontroluje Policie ČR formou dopravních kontrol). Co může následovat, je zřejmé - úplné zproštění se odpovědnosti ze strany zaměstnavatele (bylo-li toto porušení jedinou příčinou dopravní nehody - § 367 ZP). A mohou s tím souviset i další záležitostï - případná náhrada škody způsobené zaměstnavateli, která nemusí být kryta pojištěním, atd. I na tuto skutečnost by měli být řidiči referentských vozidel při školeních (samozřejmě velmi potřebných) upozorňováni.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail