Školení řidiče přepravujícího tlakové lahve

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.

Rád bych se zeptal, zda řidiči přepravující tlakové lahve s technickými plyny (v počtu max. 5 lahví) ve skříňové dodávce pod 3,5 t s oddělenou kabinou musí mít profesní průkaz, nebo zda stačí "jen" školení z ADR. Případně, jaká je doba platnosti takového školení?

Vámi dotazovaná školení jsou dvě zcela rozlišná školení. Profesní způsobilost řidičů je upravena zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Profesní způsobilost řidičů se vyžaduje při řízení vozidel zařazených do skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.

Školení ADR je vázáno na obsah přepravovaného nákladu. Přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Jedná se o mezinárodní smlouvu, kterou je vázána i Česká republika. Tato problematika je v působnosti Ministerstva dopravy, kam doporučuji směřovat Váš dotaz.

Autor článku: 

Komentáře

Chybějící školení

04.05.2016 - 12:59 Tomáš Neugebauer
V otázce, ani odpovědi není zmíněno prokazatelné poučení v rozsahu Pokynů k obsluze jedenkráte za tři roky.

Re: Chybějící školení

10.05.2016 - 11:32 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Já bych ještě pana Neugebauera doplnil o povinnosti v §103, Zákoníku práce, požární předpisy, a další. Právě toto téma je velmi zajímavé z různých úhlů pohledu. Zpracovatelka odpovědi si s tím nedala moc práce.

Vážená paní inspektorko

17.05.2016 - 11:23 Alois Matejak
Vážená paní inspektorko Nutno respektovat i ČSN 07 0304. Alois Matěják předseda ATZ

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail