Školení první pomoci - zástava dechu

Zdroj: 

Další díl seriálu Školení první pomoci, který připravila společnost BlueCare, pokračuje informacemi, co dělat při zástavě dechu.

Příčiny

Vdechnutí cizího tělesa, alergická reakce (bodnutí hmyzem), poranění (hlavně hlavy a hrudníku), poranění el. proudem, tonutí, otravy, zhoršení plicního onemocnění. Dušení, uvolňovaní překážky v dýchacích cestách: pokud je postižený stále při vědomí a dýchá, přestože je zřejmá neprůchodnost dýchacích cest, vyzvěte jej, ať opakovaně zakašle. Můžete připojit několik úderů hranou dlaně mezi lopatky.

Příznaky

Pohledem zjistíme, že nejsou přítomny dýchací pohyby (zvedání hrudníku), není cítit vydechovaný vzduch (přiložením ucha před ústa a nos postiženého). Později se může přidat promodrávání rtů a obličeje, do 2-3 min. ztráta vědomí a zástava oběhu.

První pomoc

Uvolnění dýchacích cest:

  • uložení rovně na záda;
  • otevření ústní dutiny a odstranění nečistot včetně vyjmutí umělého chrupu;
  • jednu ruku podložit pod šíji a druhou šetrně tlačit na čelo.

Na obrázcích můžeme vidět uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy a uvolnění dýchacích cest odtažením jazyka od zadní stěny úst po záklonu hlavy.

Je-li těleso hluboko v dýchacích cestách je slyšet chrápání, sípání, pískot, bublání, provedeme Heimlichův manévr – provádí se ve stoje. Postiženého obejmeme zezadu, ruce spojíme v nadbřišku postiženého a opakovaným stlačením se snažíme těleso vyrazit. Možno užít i v bezvědomí - stejný manévr provedeme s postiženým vleže na boku. Po tomto manévru je potřeba znovu zkontrolovat dutinu ústní, zda nedošlo k uvolnění tělesa.

Nepodaří-li se žádný z předchozích manévrů:

  • pokusíme se postiženého prodechnout z plic do plic, tím se dostane těleso hlouběji do plic (dýchá alespoň jedna plíce).
  • pokud nedýchá (zjistíme snadno přiložením ucha před ústa a nos) zahájíme neprodleně umělé dýchání:
  • z úst do úst
  • z úst do nosu
  • z úst do úst a nosu současně (kojenci)

Umělé dýchání z úst do úst

Poklekneme ze strany k postiženému v úrovni jeho hlavy. Jednou rukou (levá) pod krkem zakloníme hlavu postiženého a druhou rukou tlačíme na čelo. Zároveň ukazovákem a palcem druhé ruky stlačíme nos. Zhluboka se nadechneme a překryjeme ústa postiženého tak, aby neunikal vzduch okolo a vdechneme svůj objem plic do plic postiženého. Přitom pozorujeme, zda se hrudník postiženého zvedá. Pokud je to člověk, kterého neznáme, vždy použijeme resuscitační roušku.

 

    

 

Dýchání

Dýchání je jednou ze základních životních funkcí, další je vědomí a krevní oběh. Je podmínkou pro zachování srdeční akce, tedy krevního oběhu. Lapavé dechy a chrčení se nepovažují za zachované dýchání. Pokud postižený nedýchá, je třeba začít s předlékařskou resuscitací.

Všichni zachránci by měli u osob se srdeční zástavou zahájit nepřímou srdeční masáž.

Nepřímá srdeční masáž

Cílem je stlačení hrudníku nejméně o 5 cm s frekvencí 100/minutu.

U laických zachránců se doporučuje poskytnout nepřímou srdeční masáž pod telefonickým vedením dispečera tísňové linky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail