Školení první pomoci - popáleniny

Zdroj: 

Další díl seriálu Školení první pomoci od společnosti BlueCare se věnuje popáleninám.

Popáleny patří k jedněm z nejtěžších úrazů, jejich léčba je komplikovaná a dlouhodobá. Velmi často zanechávají jak fyzické postižení (jizvy, deformované postižené oblasti těla), tak i psychické trauma. Popáleniny vznikají působením tepla, elektrického proudu, kyseliny nebo louhu. Dochází ke ztrátám tekutin popálenými plochami, ke vzniku otoků navenek, ale uvnitř organizmu je nedostatek tekutin. Orgány jsou ohroženy postižením z nedostatku kyslíku kvůli nedostatečnému prokrvení. Další nebezpečí hrozí při vdechování zplodin hoření, které způsobí poškození plicní tkáně a otok v dýchacích cestách, jež v konečném důsledku vede k dušení.

Stupně popálení

 • 1. stupeň: U něj dochází k poškození povrchní části kůže. Postižená část je zarudlá, svědí, pálí, má zvýšenou teplotu v místě poškození.
 • 2. stupeň: Dochází k postižení všech vrstev kůže, tvoří se puchýře, je zde nebezpečí velké ztráty tekutin a také nebezpečí druhotných infekcí.
 • 3. stupeň: Hluboké popáleniny, kdy je postižena kůže i podkožní vrstvy, přidružují se druhotné infekce, je velké nebezpečí ztráty tekutin, postižený je ohrožen šokovým stavem.
 • 4. stupeň: Zuhelnatění – nejtěžší stupeň popálenin, jsou postiženy hluboké podkožní vrstvy, svaly, nervy, šlachy, cévy i kosti.

Rozdělení podle příčin

 • opařeniny (párou, vodou nebo jinou tekutinou);
 • popáleniny způsobené chladem (kelén, tekutý dusík);
 • popáleniny způsobené suchým horkem (slunce);
 • popáleniny způsobené chemikáliemi (louhy a kyseliny);
 • popáleniny způsobené elektrickým proudem;
 • popáleniny způsobené radiací.

První pomoc

 1. Zabránit působení tepla: osobu zastavit, povalit, hasit plamen válením, popř. přikrývkou z vlny nebo bavlny – ne umělou hmotou. Vynést z hořící místnosti. Při opaření nasáklý oděv ihned svléknout, ulpívající vřelou tekutinu omýt ledovou vodou. Při poleptání postižená místa několik minut oplachovat proudem chladné vody. Z elektrického proudu vymanit postiženého nevodivým předmětem. Pokud možno odstranit rychle všechny těsné předměty (prstýnky, hodinky, náramky), protože dochází k otoku postižené tkáně.
 2. Chladit popálené plochy: obličej, ruce, nohy – ne celé končetiny, plochy na trupu do 5 % postiženého povrchu, nikdy nechladit celé tělo nebo končetiny, abychom neprohloubili šok.
 3. Zajistit transport (ne na úkor chlazení popáleniny).
 4. Nikdy nestrhávat puchýře, opláchnout vodou a překrýt sterilní rouškou. Přiškvařený oděv také nikdy nestrhávat, jenom překrýt sterilním krytím.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail