Školení první pomoci - krátké lekce

Zdroj: 

Vítáme Vás u seriálu školení první pomoci, který připravila společnost BlueCare. V každé lekci probereme vždy jednu základní informaci pro poskytování první pomoci a to tak, abyste si jednotlivé kroky mohli snadno zapamatovat a použít je bez váhání v případě ohrožení zdraví nebo života ve Vašem okolí. Tyto dovednosti se Vám mohou hodit jak na pracovišti, tak v osobním životě.  

Základní pokyny a informace pro poskytování první pomoci

Laická první pomoc - soubor účelných opatření, která při náhlém ohrožení života a zdraví cílevědomě pomáhají postiženému do příjezdu odborné první pomoci.

Cíl: překlenout 10 - 15 minut do příjezdu zdravotnické záchranné služby (ZZS) tak, aby byly zachovány základní životní funkce postiženého a pokud možno nedošlo ke zhoršení jeho stavu.

Při příchodu na místo nehody zraněného vyšetřujeme a odhadujeme celou situaci, a to:

 • pozorujeme zraněného: jeho chování, polohu, vzhled, barvu kůže, okolí nehody apod.;
 • dotazujeme se na okolnosti nehody, na případné choroby zraněného - cukrovka, onemocnění srdce apod., posloucháme šelesty dýchání, srdeční akci uchem na hrudníku, dotazujeme se svědků;
 • pohmatem zkoušíme srdeční akci – puls na zápěstí, na krční tepně, pohmatem zjišťujeme pohyby hrudníku při dýchání, ověřujeme teplotu kůže (přehřátí, podchlazení, pocení apod.);
 • zjišťujeme zápach alkoholu, acetonu a jiných látek v dechu;
 • psychologický moment - na zraněného a okolí vždy působíme klidným a sebejistým dojmem. Vždy se představíme, jednáme zdvořile, podáváme informace o poskytovaných úkonech. Snažíme se vybudovat vztah důvěry a spolupráce.
 • určíme si 1 - 3 spolupracovníky, jeden z nich zavolá ZZS.
 • snažíme se nepůsobit bezradně a zděšeně.
 • všechna vyšetření provádíme na sedícím nebo ležícím pacientovi.

Přivolání odborné zdravotnické pomoci (ZZS):  

 • záchranku voláme na tel. č. 112, platné v celé Evropě i u nás, nebo pro Českou republiku číslo 155 nebo lze využít aplikaci „Záchranka“ na chytrých telefonech;
 • oznámíme, kdo volá (celé jméno), telefonní číslo a adresu, odkud voláme;
 • stručně popíšeme nejen adresu, ale případně poznávací znaky domu, okolí apod.;
 • stručně uvedeme, o jakou nehodu, otravu, úraz apod. se jedná.;
 • kolik je zraněno či zasaženo lidí.;
 • jakou jsme zatím poskytli pomoc a eventuálně se zeptáme dispečera na radu, jak zatím do příjezdu zdravotníků postupovat;
 • pokud máme k dispozici další osobu, pošleme ji před dům, aby pomohla znamením, máváním apod. navést záchranku do správného domu.  

Přejeme Vám pevné nervy, chladnou hlavu a hodně úspěchů při poskytování první pomoci.                  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail