Školení pracovníků poučených podle vyhlášky 50

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Podle § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Potřebovala bych objasnit, zda existuje přesná specifikace, pro jaké činnosti musí být podle § 4 pracovníci školeni. Vím, že se jedná o činnosti na elektrickém zařízení, kde může být pracovník ohrožen elektrickým proudem, ale nedokážu přesně rozlišit, kdy už se o tento § jedná. 

Činnosti, které mohou na elektrickém zařízení provádět pracovníci poučení s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4 vycházejí z požadavků ČSN EN 50110-1 ed. 2 (TNI 34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Pracovníci poučení mohou:

  • samostatně obsluhovat* jednoduchá elektrická zařízení všech napětí;
  • pracovat na částech elektrického zařízení nn (nízkého napětí) bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím (ČSN EN 50110-1 čl. 6.4, příloha A, A2); na částech pod napětím pracovat nesmějí;
  • pracovat na vypnutých zařízeních vn (vysokého napětí) a vvn (velmi vysokého napětí) s dohledem**. V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem***; na částech pod napětím pracovat nesmějí;
  • měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

*obsluhou elektrických zařízení se rozumí lidské činnosti spojené s provozem elektrických zařízení. Jako příklad lze uvést zapínání a vypínání elektrických okruhů; lokální, dálkové nebo centrální ovládání, regulování, monitorování, čtení dat trvale instalovaných přístrojů, prohlídky elektrických zařízení apod.  Při obsluze se osoby obsluhující elektrické zařízení zásadně dotýkají jen těch částí el. zařízení, které jsou k tomu určené, například vypínače, spínače, ovladače apod.

**práce s dohledem je práce, která se provádí dle podrobnějších pokynů. Před zahájením práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací podle potřeby občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů pracující osoby samy.

***práce pod dozorem je práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem a která je odpovědná za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail