Školení obsluhy plynového zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Michaela Matějková ze Státního úřadu inspekce práce.

Ve firmě řešíme školení obsluhy plynových spotřebičů (průmyslové sušiče prádla). Instalované výkony jsou do 50 kW i nad 50 kW. Pracovníci na ovládacím panelu nastaví sušící program podle materiálu a spustí sušící proces. Jak má probíhat jejich zaškolení?

Provozovatel plynového zařízení, tedy i průmyslové sušičky prádla, nejpozději do jednoho měsíce od zahájení provozu zpracovává Místní provozní řád plynového zařízení (dále jen MPŘ) dle ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu. Zpracovává se pro všechny skupiny průmyslových plynových zařízení na podkladě projektové dokumentace, návodů výrobce, zkušeností z provozu, popř. jiné technické a provozní dokumentace. Při zpracování MPŘ se rovněž stanoví způsob zajištění obsluhy (trvalá, občasná), počet pracovníků obsluhy nezbytný k bezpečné a spolehlivé obsluze, a to na základě dodavatelské dokumentace s přihlédnutím k místním podmínkám.

Ve smyslu § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, musí být pracovníci pověření obsluhou plynových zařízení provozovatelem seznámeni s předpisy pro obsluhu a souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni k obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou musí být provozovatelem přezkoušeni. Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků přezkoušením revizním technikem jednou za tři roky (neplatí pro spotřebiče s výkonem do 50 kW, kde stačí prokazatelné seznámení s návodem pro obsluhu, návodem výrobce).

Autor článku: 

Komentáře

dotaz k článku Ing. Michaela Matějkové - školení obsluhy plyn

07.04.2018 - 08:11 Vladimír Rosecký
Dobrý den paní inženýrko, jaké školení a jaká dokumentace by měla být pro přívod plynu pro spotřebiče do 50 kW. Jak jsem pochopil pro spotřebiče do 50 kW není nutné školení obsluhy revizním technikem. Je nutné nějaké školení pro obsluhu plynového rozvodu k těmto spotřebičům od hlavního uzávěru přes regulátor tlaku plynu po plynový spotřebič? Musí být pro takovéto plynové zařízení v rozsahu plynový rozvod a plynový spotřebič zpracován Místní provozní řád plynového zařízení v rozsahu dle ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu? Děkuji a přeji hezký den. Vladimír Rosecký RTPZ

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail