Školení lešenářů a práce ve výškách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Je pracovník s průkazem lešenáře v rámci školení lešenářů proškolen také pro práce ve výškách nebo musí být proškolen pro práce ve výškách ještě zvlášť samostatným školením? Je vůbec možné školení pro práce ve výškách zahrnout do školení lešenářů?

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. uvádí v příloze část XI: „Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.

V příloze část VII Dočasné stavební konstrukce, bod 7 je dále uvedeno: „Obsah a četnost školeni s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školeni stanoví zaměstnavatel.

Záleží tedy na zaměstnavateli, v jakém rozsahu je provedeno školení jak pro výšky, tak pro stavbu lešení. Zároveň z toho vyplývá, že pracovník s průkazem lešenáře nemusí být vyškolen v celém rozsahu problematiky práce ve výškách. 

V rámci školení lešenářů musí být pracovníci seznámeni, mimo jiné, s bezpečností práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení a opatřeními k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, což úzce souvisí s problematikou práce ve výškách. Tematicky je tedy užitečné do školení lešenářů zahrnout i školení pro práce výškách v potřebném rozsahu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail