Školení BOZP není úkol v prevenci rizik?

Zdroj: 

Příspěvek poslal Josef Horák.

Mám malou firmu o 5 zaměstnancích. Když jsem sháněl informace o tom, kdo může školit BOZP, bylo mi řečeno z různých informačních zdrojů, že školit může kdokoliv. Samozřejmě ten, kdo tomu rozumí, ale je na zaměstnavateli, koho vybere. Později jsem se seznámil se zákonem č. 309/2006 Sb., kde jsem se dozvěděl, že zaměstnavatel, který má více než 25 zaměstnanců, zajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO). Zajímalo mě, proč tedy může školit kdokoliv. Školení BOZP není úkol v prevenci rizik? Pak jsem se ještě z webu Národní soustava povolání dozvěděl, že vedoucí zaměstnance může školit pouze OZO a u řadových zaměstnanců stačí, když školí technik BOZP. Ale zákoník práce přece nerozlišuje školení vedoucích zaměstnanců a školení řadových zaměstnanců! A jak dalece jsou fakta z tohoto zdroje (Národní soustava povolání) závazné? Nakonec jsem, myslím na BOZPinfo, objevil informaci, že školit může sice kdokoliv, ale dokumentaci o školení by měla vést OZO. V mé firmě školí a zpracovává dokumentaci OZO, i když bychom tuto osobu ze zákona nemuseli mít. Ale v záležitosti okolo školení stále nemám jasno.

Pošlete i Vy své zkušenosti s BOZP ve svém okolí, se zajišťováním úkolů v prevenci rizik, s aplikací právních předpisů BOZP, s problémy, se kterými se na svých pracovištích potýkáte apod. na adresu
bozpinfo@vubp-praha.cz. Minimální délka příspěvku je 5 řádků stránky A4, maximální 1 normostrana (1 800 znaků, což odpovídá cca 30 řádkům). Každý půlrok se bude losovat o účast na jednodenní vzdělávací akci VÚBP, v. v. i., dle vlastního výběru zdarma. Druhý a třetí vylosovaný účastník obdrží balíček propagačních předmětů.

Komentáře

Pane Horáku,

16.03.2017 - 04:31 Norbert Chalupa
Pane Horáku, ohledně školení zaměstnanců o BOZP bylo na těchto stránkách napsáno již mnoho a vždy se to rozjelo do široké diskuze, přičemž je to celkem jednoduché. Jak jste si už správně odpověděl, zákoník práce nerozlišuje ve vztahu ke školení o BOZP zaměstnance a vedoucí zaměstnance, tudíž přesně jak stanoví § 103 ZP, zaměstnavatel je povinen zajistit školení a stanovit obsah, četnost školení, způsob ověřování znalostí předpisů a vedení dokumentace. Koho, čím a jak pověří zaměstnavatel, je vyloženě na něm. Žádný prováděcí předpis k tomuto ustanovení neexistuje. Jestliže zaměstnavatel nemá potřebné znalosti, netroufá si na to, tak si pochopitelně nechá poradit odborníky, bez ohledu na to, kolik zaměstnanců zaměstnává. Vše ostatní, co se na různých webech vyskytuje, mohou být nějaká doporučení na základě zkušeností a poznatků a chápu, že je mnohdy obtížné se v tom vyznat. To, že máte ve firmě OZO, přestože je vás pouze 5, je dobře.

Objasnění, jak je to se školením

16.03.2017 - 09:17 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Horáku, pokusím se Vám objasnit, jak je to s tzv. školením BOZP a s prevencí rizik, i když z počátku se Vám bude asi zdát, že mnohem více komplikuji. Je to však nutné. Další problém způsobí na BOZPinfo prováděná automatická úprava příspěvků do jednoho odstavce (opravdu příspěvek pro lepší čitelnost člením do odstavců). Na úvod je nutné uvést, že žádný právní, ani ostatní, předpis k zajištění BOZP po zaměstnavateli nepožaduje, aby prováděl nebo zajišťoval školení BOZP. Takový termín, a proto ani požadavek, neexistuje. Proto školení BOZP není součástí prevence rizik. Právní předpisy však po zaměstnavateli požadují provádění nebo zajištění jiných školení a poskytování informací v souvislosti se zajištěním BOZP - viz: http://bozppo-neu.cz/?page_id=1017 Za prevenci rizik zákoník práce považuje (§ 102 odst. 2): "všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik". Vzhledem k tomu, že zákoník práce v § 103 odst. 2 po zaměstnavateli požaduje: "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...", a to při nástupu zaměstnance do práce a dále... Podle odstavce 3. je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o provedeném školení. Vše co jsem uvedl, tedy vše co stanovuje zákoník práce, je nedílnou součástí prevence rizik! Za podmínek stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být zaměstnavatelem zajišťováno odborně způsobilou osobu. Vzhledem k tomu, že není uvedeno provádění školení, to není součástí prevence rizik a může jej provádět "kdokoliv", avšak v souladu s požadavky, které stanovil zaměstnavatel na návrh odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Při provádění dalších školení a poskytování informací, které lze zahrnout do tzv. školení BOZP (informování o rizicích a přijatých opatřeních, o zařazení práce do kategorie, informování žen o rizikových faktorech pro plod atd.) platí stejný přístup.

Ještě doplním

17.03.2017 - 07:32 Josef Polách
Do dotazu p. Horáka se zřejmě ještě připletly a překroutily některé požadavky týkající se školení požární ochrany podle Zákona 133/1985 Sb. v platném znění. Tam se totiž rozlišují úrovně OZO a technik PO a podle kategorie požárního nebezpečí prováděných činností jsou stanovena pravidla, kdo koho (vedoucí a ostatní zaměstnance, preventisty PO, preventivní požární hlídky...) může školit (§16 a §16a). Co se týče BOZP, bylo ovšem správně objasněno výše.

Re: Ještě doplním

17.03.2017 - 08:38 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Horáku, krátce jsem přemýšlel, kde jste v dotazu p. Horáka vzal školení požární ochrany. Dovodil jsem, že to asi vzniklo z: "vedoucí zaměstnance může školit pouze OZO a u řadových zaměstnanců stačí, když školí technik BOZP". V tomto případě se nejedná o překroucené požadavky týkající se školení požární ochrany, jak uvádíte, ale o uvedení údajů z pracovní činnosti technika BOZP, jež je uvedena na jeho karta v Národní soustavě povolání. Tedy jedná se opravdu o oblast BOZP, nikoliv PO. PS: zlaté staré BOZPinfo stránky, v těchto nic nefunguje, ani možnost vyjádřit se ke konkrétnímu příspěvku

Re: Ještě doplním

21.03.2017 - 08:29 Tomáš Neugebauer
Omlouvám se, má být: Vážený pane Poláchu, krátce...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail