Skladování velkoobjemových balíků slámy a sena

S rozvojem nových technologií a techniky, odlivem pracovních sil ze zemědělství a hlavně ekonomických tlaků přešli zemědělci od pracného skladování volné slámy ve stozích na zemědělských pozemcích a skladování volného sena v senících ke skladování těchto rostlinných produktů formou velkoobjemových balíků. Jak postupovat, když chybí konkrétní legislativa pro tento typ skladování?

Velkoobjemové balíky slámy a sena (kulaté nejčastěji o průměru 1,50 m a výšce 1,50 m nebo hranaté různých rozměrů) se velice často skladují v zemědělských stavbách (senících, skladech, stodolách, ale i ve starých nevyužívaných kravínech). Vzhledem k absenci konkrétní legislativy pro skladování velkoobjemových balíků si zemědělci musí zpracovat vlastní vnitřní předpis (vnitřní pokyny), který vychází z § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví) a § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům) pro bezpečné naskladňování, skladování, manipulaci a odebírání.

Při skladování velkoobjemových balíků v zemědělských objektech se zemědělci dopouštějí řady „prohřešků“. Často se setkáváme s absencí vlastního vnitřního předpisu pro skladování velkoobjemových balíků. Nejčastějším porušením principů skladování je opírání velkoobjemových balíků o stavební konstrukci zemědělských objektů tak, že při následném odebírání dojde k pádu balíku nebo zřícení celého stohu balíků. Dalším nešvarem je vytváření samostatných sloupců velkoobjemových balíků, a to pokud možno co nejvyšších, které nemají vůbec žádnou stabilitu a při odebírání vrchního balíku spadne část nebo celý sloupec.

V řadě zemědělských podniků využívají při úklidu slámy různé typy velkoobjemových lisů, které vytvářejí balíky o různých rozměrech, ale zemědělci je skladují neodděleně v jednom objektu tak, že vytváří stohy z balíků o různých rozměrech. Velkým problémem je provazování balíků a jejich následné odebírání tak, že některé balíky „visí svojí částí ve vzduchu“.

Vlastní vnitřní předpis by měl obsahovat nejen bezpečnostní pravidla pro vlastní skladování, ale i zásady manipulace s velkoobjemovými balíky při vlastním naskladňování (nakládka velkoobjemových balíků na poli, vlastní svoz velkoobjemových balíků, ale i principy odebírání balíků v zemědělských stavbách).

V současné době se stále více setkáváme se skladováním velkoobjemových balíků na zemědělských pozemcích. I pro skladování a stohování na zemědělských pozemcích musí mít majitelé nebo organizace také zpracován vlastní vnitřní předpis.

Pro bezpečné skladování je důležitý výběr místa úložiště velkoobjemových balíků. Musí se brát ohled jak na povětrnostní podmínky, možnosti přístupu veřejnosti a na předepsané požární vzdálenosti, tak i na vlastní kvalitu pozemku (svažitost, podmáčení) a dostatečnou velikost úložiště vzhledem k prováděným manipulacím (vytýčení ohroženého prostoru).

Vlastní skladování (stohování) velkoobjemových balíků se provádí nejčastěji do pyramidy (5-4-3-2-1). Při odebírání balíků platí zásada, že stoh se rozebírá od vrchu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail