Situace v oblasti vědy a výzkumu v rámci Evropy

Komisař Evropské Unie pro vědu, Janez Potočnik, uvedl, že soukromý sektor zaostává v investicích do vědy a výzkum za zeměmi mimo EU. Ty zvyšují své výdaje mnohem rychleji.

V EU jsou na vědu a výzkum kladeny stále nižší nároky. Investice se stále zaměřují pouze na obory jako např. automobilový průmysl , zatímco na obory jako farmaceutický průmysl, informační technologie spadají mimo unii. To je jeden z hlavních důvodů, proč investice v EU rostou pomaleji. Tento trend by se měl dle unijních firem však brzy změnit. V nedaleké budoucnosti se odhadje růst výdajů do výzkumu cca na 6%. Evropská komise tento trend bez okolků podporuje kvůli konkurenceschopnosti vůči Číně i Indii. Do roku 2010 by tak měly vzrůst investice do výzkumu asi na 3% unijního HDP. Realita ovšem ukazuje jiná čísla. V současné době se podíl investic z unijního HDP pohybuje okolo 1,9 %. Navíc mezi členskými státy vznikly značné rozdíly. Např. Švédsko investuje cca 4%, avšak Slovensko, Lotyšsko či Kypr kolem 0,5%.

Investice v ČR a ve světě
     Česká republika byla v roce 2005 na 1,28 % HDP, což je 34 miliard korun.Nutno dodat, že 51,5 % z této částky pochází z českých firem. Pokud porovnáme situaci v západní Evropě zjistíme, že ČR stále zaostává. Nejvyšší podíl firem zaznamenává Lucembursko (80 %). Např. Dánsko, Švédsko či Německo se podíl pohybuje kolem 70% - 80%. Průměr EU je 54%.
    Situace USA a Japonsku je diametrálně jiná. USA investují ročně o 130 miliard dolarů více než Evropská Unie. Japonsko investovalo již v roce 2003 3,15% HDP. 

Situace v ČR
     ČR je situace o to složitější, že  70% investic do výzkumu směřuje do základního výzkumu tj. do Akademie věd, vysokých škol či grantových agentur. Tato tendence nikde ve světě neexistuje. Naopak je to obráceně. Ve vyspělých zemích jde 20% do základního výzkumu, zbytek do aplikovaného. Rada pro výzkum při vládě ČR proto ustanovila, že v roce 2006 půjde 90% do tzv. účelového financování a 10% do institucionálního.  Česká republika se však stále řadí do trojice zemí (Slovensko, Malta), které v rámci EU nejvíce  zanedbávají vědu, výzkum a inovace.

Existuje reálný výpočet, že Čína, při současném tempu rozvoje, by Evropu dohnala během pěti let. Jediné severské země jsou schopny konkurovat. Pokud se situace nezmění na Evropu dopadnou nepříznivé následky globalizace.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail