Seznam dokumentace k předložení pro provedení auditu "Bezpečný podnik"

Zdroj: 
Seznam dokumentace potřebné k předložení pro audit.

 Dokumentace k BOZP: 

 •  Dokumentace a seznam - nebezpečné látky.Smlouva s autorizovanou osobou
 •  Dokumentace ukládání odpadů a manipulace s nebezpečnými látkami.
 •  Doklady o likvidaci odpadů.
 •  Kniha regálů.
 •  Protokol o zhodnocení rizik.
 •  Kontrolní kniha BOZP.
 •  Protokol o provedení poslední prověrky BOZP.
 •  Kolaudační rozhodnutí.
 •  Směrnice pro přidělování OOPP.
 •  Směrnice pro řízení BOZP v podniku.
 •  Traumatologický a evakuační plán
 •  Zápisníky bezpečnosti práce.
 •  Smlouva s podnikovým lékařem.
 •  Kniha evidovaných úrazů.
 •  Protokoly o likvidaci pracovních úrazů.
 •  Dokumentace k vyhlášeným rizikovým pracovištím.
 •  Doklady o certifikaci přidělovaných OOPP a evidence jejich přidělování zaměstnancům.
 •  Doklady o provádění nástupních, profesních a periodických lékařských prohlídek
 •  Osnovy školení zaměstnanců.
 •  Doklady o školení zaměstnanců – vstupní, na pracovišti, periodická, při převodu na jiné pracoviště, po pracovních úrazech, vedoucích zaměstnanců, požární ochraně.
 • Potvrzení o odborných školeních: svářeči, vazači, jeřábníci, obsluhy zdvihacích zařízení, obsluh elektrických zařízení, práce ve výškách, lešenáři, topiči kotlů, dřevoobrábění, řidiči referentských vozidel, obsluhy TNS, řidiči z povolání, motorové vozíky ....
 • Revizní zprávy a protokoly o kontrolách.
 • Technická dokumentace strojů a zařízení.
 • El. zařízení.stroje, elektrospotřebiče a el. ruční nářadí. Určení prostředí. Revizní karty, revizní zprávy.Proškolení. Termíny následných revizí a kontrol.
 • Plynová zařízení – technická dokumentace, revizní zprávy, poučení a proškolení obsluhy, organizační směrnice, deník plynového zařízení. Termíny následných revizí a kontrol.
 • Zdvihací zařízení – systém bezpečné práce ZZ, technická dokumentace, revize a kontroly. Termíny následných revizí a kontrol.
 • Tlaková zařízení – pasporty, jmenování osoby odpovědné za provoz TN, proškolení obsluh, provozní deníky TN, záznamy o poučení a proškolení obsluhy, Termíny následných revizí a kontrol.
 • Komíny – zpráva o kontrole a revizi.

Dokumentace požární ochrany: (pokud je zpracovaná)

 • Dokumentace o začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace PO
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Požárně poplachové směrnice
 • Požární řády pracoviště
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Požární kniha
 • Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně
 • Odborná příprava požárních hlídek.
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních hlídek.
 • Směrnice pro činnost požárních hlídek.
 • Řád ohlašovny požáru a její určení.
 • Požárně technické charakteristiky.
 • Revizní zprávy o kontrole přenosných hasících přístrojů, hydrantů.
 • Přehled pracovišť s nebezpečí vzniku požáru.
 • Přehled o požární technice, věcných prostředcích po, zařízeních po a doklady o jejich kontrole a použití.
 • Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail