Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : březen 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 60/2 15.3.2007


1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání niklu.
        anotace: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 76/769/EHS uvádí informace o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání niklu.
        klíčová slova: látky nebezpečné - nikl - předpisy právní - harmonizace - státy členské - trh

Úřední věstník Evropské unie - č. C 68/1 24.3.2007


2

Usnesení Rady ze dne 22. března 2007 o strategii pro bezpečnou informační společnost v Evropě.
        anotace: Toto usnesení se věnuje strategii pro bezpečnou informační společnost v Evropě. Přináší připomínky a výzvy Rady EU k této problematice. Vyzývá členské státy k podpoře programů odborné přípravy a zvyšovaly povědomí v oblasti bezpečnosti sítí a informací, k bezpečnostnímu výzkumu a vývoji a zlepšení použitelnosti a šíření významných výsledků, k pozornosti věnované novým a stávajícím bezpečnostním hrozbám pro elektronické komunikační sítě, k posílení vzájemné spolupráce v rámci iniciativy i2010, k zlepšování vnitrostátních orgánů pro
reakci na kybernetické hrozeb, k podpoře prostředí, které povzbuzuje poskytovatele služeb a provozovatele sítí k tomu, aby svým zákazníkům poskytovali výkonné služby.
        klíčová slova: společnost informační - bezpečnost - sítě informační - technologie informační - technologie komunikační - výzkumy - služby

Úřední věstník Evropské unie - č. C 68/15 24.3.2007


3

Interpretační sdělení Komise o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu.
        anotace: Zakoupení motorového vozidla v jiném členském státě nebo jeho přesunutí do jiného členského státu se stalo mnohem snazším než před několika lety, převážně vzhledem ke třem důležitým vývojovým událostem. Cílem tohoto sdělení je poskytnout komplexní a aktuální přehled zásad právních předpisů ES, které se vztahují na registraci motorových vozidel v jiném členském státě, než je stát nákupu vozidla, a na převod registrace mezi členskými státy, s ohledem na nedávný vývoj evropských právních předpisů a judikatury Soudního dvora.
        klíčová slova: vozidla motorová - registrace - státy členské - předpisy právní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail