S pracovněprávními problémy se lidé mohou obracet na inspektoráty práce

Zdroj: 

Od platnosti nového zákona o inspekci práce již kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů nespadají výlučně do kompetence úřadů práce. Pokud je občan přesvědčen, že zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, může se obracet také na Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.

Dne 1. července 2005 vstoupil v platnost zákon o inspekci práce a vznikla zcela nová instituce – Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Současně zanikl Český úřad bezpečnosti práce a jemu podřízené inspektoráty bezpečnosti práce.

Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů už tedy nespadají výlučně do kompetence úřadů práce, jako tomu bylo od roku 1991. Pokud je občan přesvědčen, že zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy, může se obracet také na Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce.

Inspektoráty práce kontrolují dodržování právních předpisů v oblastech uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci, mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu, náhrady cestovních výdajů. Dále pak v oblasti bezpečnosti práce a právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti a těch zaměstnanců, kteří především sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu. V kompetenci inspektorátů práce je také kontrola dodržování právních předpisů upravujících
povolenou činnost dětí a dodržování zákazu dětské práce.

Úřady práce kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Stručně řečeno, zabývají se nelegálním zaměstnáváním, diskriminací zájemců o zaměstnání z jakýchkoliv důvodů, tzv. „švarcsystémem“, zprostředkováním zaměstnání a kontrolou dodržování dalších povinností zaměstnavatelů
vyplývajících jim ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Jednoduše řečeno - úřady práce se zabývají vztahy, které předcházejí pracovnímu poměru a nelegálním zaměstnáváním a oblastní inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru. Ani jeden z uvedených státních orgánů však není oprávněn řešit či vymáhat individuální nároky zaměstnance (např. vyhotovení pracovní smlouvy,
peněžní plnění, vydání zápočtového listu). Tyto problémy by měli zaměstnanci řešit v souladu s ustanovením § 207 zákoníku práce, a to soudní cestou.

V konkrétním případě je proto vždy nezbytné rozlišovat případy, kdy
zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy při procedurálních otázkách, což řeší výše uvedené kontrolní orgány, a kdy se jedná o pracovněprávní spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky vyplývající z pracovního
vztahu. Tyto spory pak projednávají soudy a také o nich rozhodují.

ZDROJ:
Beránková, Kateřina. Lidé se mohou obracet na inspektoráty práce [online]. Praha: MPSV, 2005 [cit. 31-08-2005]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1754/300805a.pdf>.

Autor článku: 

Komentáře

Dohoda o vykonani prace

07.09.2005 - 14:20 Kubus
Moze pracovnik akejkolvek firmy okrem bezpecnostnej sluzby pracovat na dohodu pre bezpecnostnu sluzbu?Za skoru odpoved vopred dakujem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail