Ruší se zaměstnavatel. Co bude s náhradou za ztrátu na výdělku?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracuji na dole Paskov zhruba 20 let. V roce 2004, po pracovním úrazu s trvalými následky, jsem byl převeden na lehčí práci. Za tuto lehčí práci beru nižší plat a zaměstnavatel mi doplácí do výše průměrného platu, který jsem měl před úrazem. Situace je teď taková, že do roku 2014 se má důl zavřít a pomalu už se nás, takzvaných rentistů, zbavují. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby mě propustili. Jaká renta mi náleží?

Předpokládám, že rentou myslíte náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Podmínky nároku na tuto náhradu upravuje prozatím, do nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákoník práce.

Zákon zaručuje pobírání náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti až do konce kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec dovrší věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Důvod skončení pracovního poměru u zaměstnavatele, u kterého k pracovnímu úrazu došlo, není rozhodující.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud nárok na náhradu vznikl předtím, než se zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.

Na výši náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě nového zaměstnání bude mít vliv výše dosahovaného příjmu. Náhrada přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail